Bento-porteføljen - SOLGT

Kontaktperson

Eiliv Christensen
T: +47 413 09 999 E: ec@tigereiendom.no


Type Handel

Vi presenterer for salg 8 næringstomter i en portefølje. Tomtene er bortfestet til bensinstasjon / automatanlegg.

  • Tomtene ligger ved hovedveier dels på Vestlandet, dels på Østlandet og én i Trøndelag
  • Tomtestørrelser i intervallet 338 til 1.935 m2
  • Individuelle festekontrakter pr. tomt med ulik løpetid
  • Fester/bruker til tomtene er velkjente distributører av drivstoff
  • Samlet årlig inntekt 2020 ca. NOK 2,5 mill.
  • Transaksjonen gjennomføres ved salg av eiendommene med tilhørende hjemmelsselskap