Ruggevik Næringspark AS, Harstad

Kontaktperson

Oddbjørn Berg
Partner
T: (+47) 90088850 E: ob@tigereiendom.no


Type Næringstomt

Næringstomt til salgs i Kilamyra

Beliggenhet

Gode profilieringsmuligheter ved hovedinnfartsvegen til Harstad.

Ruggevik Næringspark ligger på vei inn til Harstad langs Rv83, like før Ruggevika. Fra Harstad/Narviks flyplass Evenes til Ruggevik Næringspark tar det ca 30 min å kjøre. Videre inn til Harstad sentrum tar det ca 10 min.
På nedsiden av hovedveien er Plantasjen, Rema 1000 og en bensinstasjon etablert

Tomt

21 200 m2 fordelt på 12 parseller.

gnr 49 bnr 278 2089,6 kvm
gnr 49 bnr 279 1528,1 kvm
gnr 49 bnr 280 298,7 kvm
gnr 49 bnr 281 455,7 kvm
gnr 49 bnr 282 9726,1 kvm
gnr 49 bnr 283 2504,5 kvm
gnr 49 bnr 284 1088,2 kvm
gnr 49 bnr 285 68,6 kvm
gnr 49 bnr 286 1369,1 kvm
gnr 49 bnr 287 380,1 kvm
gnr 49 bnr 288 637,9 kvm (Fordelt på to parseller)
gnr 49 bnr 289 50,8 kvm
= 21 197,4 kvm

Reguleringsforhold

Ruggevika/Kilamyra er avsatt til fremtidig næringsområdet
i kommuneplanens arealdel som ble vedtatt 29.04.2010,
med følgende plan: området for grossist og lagerfunksjoner,
entreprenører og håndverksbedrifter.

Reguleringsbestemmelser plannavn RP Ruggevik Næringspark, plan.nr. 476 vedtatt 22.05.2008.

Diverse

Harstad by ligger i Harstad kommune som ligger i Troms
fylke. Harstad er den nest største byen i Troms fylke med et
folketall på ca. 25 000 og den tredje størst i Nord-Norge.
Harstad ligger på Norges største øy, Hinnøya.

Kjøreavstander:
Harstad - Tromsø 300 km
Harstad - Bodø 310 km
Harstad - Narvik ca 100 km
Harstad - Finnsnes 180 km
Harstad - Evenes flyplass ca 35 km

Fra Harstad til Narvik er det 1,5 time til togforbindelse.
Der i fra kan du reise videre til Sverige. Ellers er Fauske
den nordligste stedet du kan reise med tog i Norge. Fra
Fauske kan man ta buss videre til Harstad.
Jernbanedirektoratet arbeider med utredning for utvidelse
av jernbanen i Nord-Norge, Nord-Norgebanen. Planen fra
1992 utredes og oppgraderes sendes på høring i 2019, med
spor fra Narvik til Tromsø og sidespor til Harstad.

Trafikken gjennom Harstad øker. Og ved "Harstadpakken",
som er et samarbeid mellom Harstad kommuen, Statens
Vegvesen og Troms Fylkekommune, skal de ruste Harstad
for å sikre og takle de trafikale utfordringene med en god
framtidig trafikkløsning for byen. Både for kjørende,
gående og syklende (ref. Statens vegvesen).

Den viktigste næringen for syssselsetting er offentlig
administrasjon og tjenesteyting, inkludert forsvar. I privat
sektor er næringen varehandel og overnatting-/
serveringsvirksomhet.

Harstad har vært en industriby gjennom mer enn hundre år.
Industrien i Harstad omfatter åtte prosent av kommunens
arbeidsplasser. Om man tar med bygge-/anleggsvirksomhet
og kraft-og vannforsyning/renovasjon så utgjør det 18
prosent.

De viktigste industribransjer er næringsmiddelindustrien, verkstedindustri, skipsbyggeri (Harstad Skipsindustri) gummi-,plast-, og mineralsk
industri og grafisk industri (Harstad Tidene AS).
I dag har blant annet Polaris media sin
store avisfabrikk på Stangnes med trykking og distribusjon
av VG og Dagbladet.

Den sentrale beliggenheten er årsaken til at flere sentrale
bedrifter har etablert seg i Harstad. Blant annet Oljedirektoratet, Equinor, Tine og Diplom IS.

Beliggenheten midt i Nord-Norge vil være en ideel
lokasjon for flere varegrupper og næringer.

Harstad har også daglige anløp av gods og fraktefratøyer
for vareleveranser som skal ut i regionen og landsdelen.

Hurtigruten og hurtigbåten har også daglig anløp til
Harstad.