Tigerkartet Q4 – 2018

Om Tigerkartet  Tigerkartet viser prisnivåer for inngåtte leiekontrakter i den senere tid. Alle leiepriser er ekskl. mva. og andel felleskostnader. For helt spesielle lokaler/kontrakter kan leienivået være høyere enn angitt i kartet. Prisnivåene er satt på bakgrunn av konkret informasjon og vurdering av markedsforhold. Tiger Eiendomskompetanse vil legge til mer funksjonalitet for alle som ønsker […]

Presentasjoner fra Tigerseminaret 2018

Takk for at du deltok på Tigerseminaret i Tromsø! Vi hadde gleden av å invitere til vårt årlige næringseiendomsseminar 29. august i år. Seminaret var et samarbeid mellom Tiger Eiendomskompetanse og Handelsbanken, og rettet seg mot alle som har et forhold til næringseiendom, samt ønsket å holde seg oppdatert om utviklingen i markedet.   Under kan du laste […]

Tigerkartet Q2 – 2018

Om Tigerkartet  Tigerkartet viser prisnivåer for inngåtte leiekontrakter i den senere tid. Alle leiepriser er ekskl. mva. og andel felleskostnader. For helt spesielle lokaler/kontrakter kan leienivået være høyere enn angitt i kartet. Prisnivåene er satt på bakgrunn av konkret informasjon og vurdering av markedsforhold. Kartet oppdateres kvartalsvis og Tiger Eiendomskompetanse vil legge til mer funksjonalitet […]

Næringseiendomsseminar i Tromsø – 29. august

Vi har gleden av å invitere til vårt årlige næringseiendomsseminar. Seminaret er et samarbeid mellom Tiger Eiendomskompetanse og Handelsbanken, og retter seg mot alle som har et forhold til næringseiendom, samt ønsker å holde seg oppdatert om utviklingen i markedet.