Tigerkartet Tromsø 2023

Tigerkartet Tromsø 2023

Om Tigerkartet Tromsø

Tigerkartet viser prisnivåer for inngåtte leiekontrakter i den senere tid. Alle leiepriser er ekskl. mva. og andel felleskostnader. For helt spesielle lokaler/kontrakter kan leienivået være høyere enn angitt i kartet.

Prisnivåene er satt på bakgrunn av konkret informasjon og vurdering av markedsforhold. Tiger Næringsmegling vil legge til mer funksjonalitet for alle som ønsker å følge med på eiendom i.

Du kan også lese mer om Tigerkartet her.

Tigerkartet Tromsø