Vi kan utleie

Utleie

For utleier er leiekontrakten i en næringseiendom den grunnleggende verdiskaperen.

Konkurransen om de gode leietakerne er hard, og leietakerne har i mange tilfeller mange objekter å velge blant.

Vår tilnærming er basert på aktiv innsats og tett oppfølging, kartlegging av og målrettet arbeid mot definerte målgrupper, identifiserer potensielle leietakere og markedsføring av lokalenes kvaliteter i de riktige kanaler.

Vi har også fokus på gårdeiers ønskede profil, eiendommens kvaliteter og leietakers behov. Vi leier ut alle eiendomssegmenter med fokus på kontor, retail og lager/logistikkeiendom.

Våre utleierådgivere kan utleie av næringseiendom og bistår gjennom hele utleieprosessen.

Vi finner den riktige leietakeren til dine ledige lokaler!