Vi kan utleie

Utleie

For utleier er leiekontrakten i en næringseiendom den grunnleggende verdiskaperen.

Konkurransen om de gode leietagerne er hard, i mange tilfeller er det mange objekter å velge i på markedet. Vår tilnærming er basert på aktiv innsats og tett oppfølging, kartlegging av og målrettet arbeid mot definerte målgrupper, og markedsføring av lokalenes kvaliteter i de riktige kanaler.

Våre utleierådgivere kan utleie av næringseiendom og bistår gjennom hele utleieprosessen.