Informasjonskapsler (cookies) og personvern

Personvernerklæring Tiger Næringsmegling AS

Tiger Næringsmegling AS er opptatt av sine forpliktelser og selskapet har oppdatert våre rutiner for håndtering av personopplysninger. Selskapets rutiner er knyttet til oppfyllelse av det regelverk det er underlagt. Virksomheten er rettet mot å tilby tjenester, og ha kommunikasjon med profesjonelle parter, der kundeforhold inngås med juridiske personer (selskaper). Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og dine rettigheter.

Behandlingsansvarlig

Tiger Næringsmegling AS er behandlingsansvarlig, og ivaretar hensynet til personvern etter egne etablerte rutiner. For særtilfeller der vi håndterer personsensitive opplysninger vil dette behandles etter egne rutiner, og overvåkes av selskapets daglige/faglige leder.

Formål

Tiger Næringsmegling AS lagrer kontaktopplysninger om personer som er tilknyttet selskaper som er aktuelle parter i transaksjoner, leieavtaler eller andre rådgivningsoppdrag selskapet har eller kan få.

Rettslig grunnlag for oppbevaring av personopplysninger

Behandling av personopplysninger i eiendomsmeglingsbransjen reguleres av lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Loven er gitt i medhold av EUs personvernforordning, General Data Protection regulation (GDPR). Bestemmelsene i personopplysningsloven gjelder for behandling av personopplysninger, om ikke annet følger av en særskilt lov som regulerer behandlingsmåten. Eiendomsmeglingsbransjen er underlagt følgende særlovgivning som regulerer behandling av personopplysninger:

 • Eiendomsmeglingsloven
 • Eiendomsmeglingsforskriften
 • Regnskapsloven
 • Bokføringsloven
 • Avhendingslova
 • Markedsføringsloven
 • Hvitvaskingsloven

Disse personopplysninger behandles

Tiger Næringsmegling AS innhenter og lagrer personopplysninger som navn, telefonnummer og epostadresse for alle som er, eller kan bli, involvert i transaksjoner, leieavtaler eller annen rådgivningsvirksomhet.

Her henter vi opplysningene

Opplysningene hentes fra den enkelte eller fra det selskapet vedkommende arbeider i/med. For de tilfeller at det innhentes opplysninger som navn, stilling og telefonnummer/e-postadresse vil dette komme fra offentlig tilgjengelige kilder.

Samtykke til innhenting av personopplysninger

Tiger Næringsmegling AS anser at de opplysninger som lagres er av en slik karakter at det ikke krever et særskilt samtykke. Legitimasjonskontroll sorterer under et rettslig grunnlag, som for øvrig de berørte informeres om.

Utlevering av personopplysninger til andre

Tiger Næringsmegling AS gir ikke personopplysningene dine videre til en tredjepart, med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering, det vil si et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Slik slettes og arkiveres opplysningene

Tiger Næringsmegling AS vil etter beste evne holde egne registre oppdatert. Legitimasjon, som lagres på eget sikkert sted, beholdes så lenge dette anses å være relevant for det/de oppdrag vedkommende er knyttet til.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside, www.datatilsynet.no

Slik sikres opplysningene

Opplysningene oppbevares digitalt og i et sikret nettverk, eventuelt vil noen opplysninger kunne lagres manuelt i sikrede lokaler.

For anmodning om innsyn, retting og andre spørsmål vedrørende personvern kontakt:

Gøril Bergh, gb@tigereiendom.no

Informasjonskapsler (cookies) og personvern

Formålet med innsamlingen av personopplysninger via nettsiden er å loggføre bruken av tigereiendom.no for å utvikle og forbedre tjenesten. Til dette bruker nettsiden informasjonskapsler, dvs. såkalte «cookies». Cookies er små tekstfiler som blir lagret på din datamaskin, mobiltelefon, nettbrett eller tilsvarende. Informasjonskapslene inneholder data som blir samlet inn for statistikk om bruk av tigereiendom.no.

Når du bruker vår nettside blir det det samlet inn følgende opplysninger om deg:

 • Din IP-adresse, nettleser og operativsystem
 • Din lokasjon
 • Tidspunkt for besøk
 • Hvilke sider på tigereiendom.no den registrerte IP-adressen besøker og varigheten på de ulike besøkene
 • Eventuelt hvilken lenke som henviste deg til tigereiendom.no
 • Hva det ble klikket på i løpet av besøket ditt på nettsiden og eventuelle filer du lastet ned
 • Opplysninger om deg når du registrer personopplysninger på nettsiden, slik som navn, telefonnummer, e-post og arbeidssted.

Vi anvender ulike typer lokal lagring gjennom bruk av cookies, som enten slettes fortløpende (sesjons-cookies) eller som lagres permanent i din nettleser inntil et nærmere fastsatt tidspunkt (permanente cookies). Dersom dine innstillinger i din nettleser er satt til å akseptere cookies, samtykker du til at vi bruker cookies når du besøker våre nettsider. Du finner mer informasjon om hvordan du kan kontrollere bruk av cookies i din nettleser nedenfor.

tigereiendom.no bruker følgende cookies:

Registrering

Google Analytics Verktøy for innsamling av webstatistikk som antall besøk, øktvarighet, trafikkilder osv. All data er kryptert og kan ikke spores til en enkelt bruker. 6 måneder

Drift av og funksjonalitet knyttet til nettsiden

GA Audiences Sporer din brukeradferd på nettstedet vårt. Denne cookien kan bruke grunnlag for å målrette markedsføring mot brukere som har besøkt oss på nettsiden vår tidligere. 30 dager

Hvordan kan du administrere informasjonskapsler i nettleseren?

Standardinnstillingen er at de fleste nettlesere aksepteres cookies automatisk. Du kan selv endre og tilpasse innstillingene slik at du kun tillater de cookiene som du selv ønsker at skal være lagret i nettleseren din. Vær likevel oppmerksom på at nettleseren må akseptere enkelte cookies for at tigerieiendom.no skal fungere.

I innstillingene til nettleseren din vil du vanligvis også kunne velge hvilke nettsider du tillater cookies fra. Du kan også be om å bli varslet hver gang en ny cookie blir lagret i nettleseren din.

Slik går du frem for å slette cookies i de ulike nettlesere:

De følgende lenkene vil gi deg informasjon om hvordan du kan endre innstillingene i din nettleser for å ha kontroll på hvilke cookies den lagrer.

Cookie innstillinger i Internet Explorer
Cookie innstillinger in Firefox
Cookie innstillinger i Google Chrome
Cookie innstillinger i Safari web og iOS.