Verdivurdering

En grundig verdivurdering sikrer våre kunder et solid beslutningsgrunnlag ved blant annet kjøp og salg, fusjoner/fisjoner og ved finansiell restrukturering.

Vi har solid kompetanse innen verdivurdering og analyse av næringseiendom, eiendomsselskap og eiendomsporteføljer. Vi vurderer alle eiendomssegmenter, herunder kontor-, handel-, hotell-, bolig- og logistikkeiendom, i tillegg til utviklingstomter.

Våre verdivurderinger tilfredsstiller Finanstilsynets krav til verdivurdering av næringseiendom, og anerkjente metoder benyttes og synliggjøres i våre vurderinger.

I forbindelse med reforhandlinger av leieavtaler kan det være hensiktsmessige med en uavhengig leievurdering. Med vår markedskunnskap og tilgang til markedsstatistikk kan vi utføre secondopinion leievurderinger for både leietakere og utleier.

Våre kunder er både tradisjonelle eiendomsselskap, utviklingsselskaper, eiendomsfond, eiendomssyndikater, banker og privatpersoner. I tillegg til leietakere og/eller brukere av en eiendom.