Verdivurdering

En grundig verdivurdering sikrer våre kunder et solid beslutningsgrunnlag ved blant annet kjøp og salg, fusjoner/fisjoner og ved finansiell restrukturering.

Vi har solid kompetanse innen verdivurdering og analyse av næringseiendom, eiendomsselskap og eiendomsportefølje.