Rådgivning

Betydelig kapital er ofte bundet i fast eiendom. Vi kan bidra til å sikre størst mulig avkastning på investert kapital og til at kunden tar de optimale beslutningene.

Med vår eiendomsfaglige kompetanse og markedskunnskap er vi kundens nære rådgiver i eiendomsmarkedet.

Vi tilbyr bedrifter og organisasjoner mulighet for avlastning av eiendomsrelaterte oppgaver og er en faglig og proaktiv støttespiller. Kunden kan fokusere på sin kjerneoppgave, mens vi kan utvikle og forberede eiendomsprosjekter for vurdering og beslutning.