Velkommen til Tigerseminaret 28. august 2024

Vi har gleden av å invitere deg til Tigerseminaret 2024 – vårt årlige næringseiendomsseminar.

Tigerseminaret retter seg mot alle som har et forhold til næringseiendom, samt ønsker å holde seg oppdatert om utviklingen i markedet.

Dato: onsdag 28. august 2024
Tid: kl. 11:00-16:00 (lunsj kl. 11:15)
Sted: Clarion Hotel The Edge i Tromsø
Pris: 3250,- inkl. mva

NB: Det selges et svært begrenset antall billetter til redusert pris. Når disse er utsolgt vil det kun være mulig å kjøpe ordinære billetter à 3250,- inkl. mva. 

 

 

Som tidligere år vil blant annet temaer som makro, jus og Tigerkartet naturligvis være en del av programmet.

 

 

Årets foredragsholdere:

Vi vil fortløpende annonsere årets program, foredragsholdere og sponsorer.
Lars Eirik Ulseth Fra Prosjektutvikling til produktutvikling CSO, Parallelo

I samarbeid med:

KVALE

 

 

Vi håper å se deg på Tigerseminaret 2024!

Et lite innblikk i et av våre tidligere seminarer: