Stryken Industripark

«Stryken Industripark» i Lunner kommune vurderes solgt – et regulert utviklingsområde på ca. 440 dekar.

  • 25 kilometer nord for bygrensen til Oslo
  • Regulert til næringsvirksomhet/industri
  • Midt i Norges største og mest kompetente arbeidsmarked.

Last ned prospekt.