Grønnegata 38-46, Tromsø

Kontaktpersoner

Bork Bårnes
Rådgiver næringseiendom
T: +47 977 77 170 E: bb@tigereiendom.no

Stephen Alexandre
Rådgiver næringseiendom
T: +47 976 30 167 E: sa@tigereiendom.no

Areal 1.327 kvm
Type Butikk/Handel, Kontor, Garasje/Parkering

Til salgs - Næringsseksjoner i Tromsø sentrum

Fasiliteter

  • Garasje/P-plass
  • Alarm
  • Bredbåndstilknytning

Nøkkelinfo/stikkord

-Midt i Tromsø Sentrum
-God standard
-Svært gode eksponeringsmuligheter
-Fullt utleid

Areal

Næringsseksjon 1 og 2 utgjør 1290,07 kvm. BTA. I tillegg kommer areal til parkeringsseksjonene samt andel av sameiets fellesareal. Utleid areal utgjør 1327 kvm. BTA.

Bebyggelse/Standard

Bygget holder god standard både utvendig og innvendig. Det er gjort løpende oppgraderinger i lokalene til de ulike leietakerne.

Byggeår info

Bygget sto ferdig i 2008, næringsseksjonene var ferdigstillt i 2009.

Beliggenhet

Karl Johan ligger i en av sentrums travleste gater, kun en gate ovenfor Storgata. Bygget ligger godt eksponert med sine mange etablerte leietakere med glassfasade i 1.etg langs Grønnegata.

Bygget ligger ca. 3 min gange fra Nerstranda kjøpesenter, hovedtrasè for off. kommunikasjon, havneterminalen og Mack-kvartalet.
I umiddelbar nærhet ligger flere populære hoteller.

Tomt

Ca. 962 kvm eiet tomt fordelt på seksjonene.
Eierseksjonenes ideelle andel utgjør 1119/3043 del jf.
seksjonsbegjæring datert 08.06.2008.

Adkomst

God adkomst direkte fra gateplan i Grønnegata og Karl Johan (bakgate).

Parkering

Det er 7 parkeringsplasser i garasje med eiendommen. Samtidig er flere alternativer for avgiftsbelagt parkering i nærheten.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til blandet formål bolig/forretning/
kontor jf. reguleringsplan for Grønnegata 38-46/Strandskillet 4 -
plan nr. 1484. datert 26.02.2003.

Inntekt

Brutto årsleie ca. kr. 2.958.791,- eks mva.
Ta kontakt for å få tilsendt prospekt med utfyllende informasjon.

Eierkostnader

Normale eierkostnader er estimert til ca. kr. 250.000,- eks mva. pr. år.

Leietakersituasjon

Seksjonene er fullt utleid med areal på 1.327 kvm BTA.

Glam AS
Hjem Eiendomsmegling AS
Sélfie AS
Tromsø Trafikkopplæring AS
Bloomed AS
Kala Restaurantdrift AS
70 Grader N Arkitektur AS
7 parkeringsplasser

Ta kontakt for prospekt med leietakeroversikt (Areal, årsleie, KPI, utløp og opsjoner).

Diverse

Det forutsettes at budgivere setter seg inn i prospekt og tilhørende vedlegg før evt. budgivning.