Håndverkervegen 2B, Tromsø

Kontaktpersoner

Stephen Alexandre
Rådgiver næringseiendom
T: +47 976 30 167 E: sa@tigereiendom.no

Bork Bårnes
Rådgiver næringseiendom
T: +47 977 77 170 E: bb@tigereiendom.no

Areal 995 kvm
Type Kombinasjonslokaler

Til salgs - Kombinert næringsseksjon på Skattøra, Nord-Tromsøya

Areal

Næringsseksjon utgjør totalt ca. 995 kvm. BTA.

Salgsobjektet: 100 % av aksjene i Kistebotn AS, org.nr. 920 420 079. Hovedaktivum i selskapet er seksjon med matrikkel nr. gnr. 125, bnr. 463 snr. 1 i Tromsø kommune. I forbindelse med salget vil andre eiendommer/eiendeler fisjoneres ut av målselskapet og seksjon med matrikkel gnr. 125, bnr. 463 snr. 1 i Tromsø kommune med tilhørende leieavtale(r) vil være eneste eiendel gjenværende i selskapet

Selger er:

Amarone Holding AS, org. nr. 988 658 162
Ole Johannes Monsen AS org. nr. 921 575 475.
Aronsen Invest AS org nr. 919 612 134.
L. E. Markussen Invest AS org. nr. 920 246 451.

Bebyggelse/Standard

Gjennomgående god standard.

Byggeår info

Bygget ble ført opp i 2012.

Beliggenhet

Håndverkervegen 2B ligger på Skattøra, nord på Tromsøya, ca. 5,5 km. fra Tromsø sentrum med ca. 10 minutters kjøretid.

De nærmeste naboene er Åge Nilsen AS, Nor Diesel AS, Smart Repair, Trondsen Bil AS, Bil i Nord Tromsø, MECA Norway avd. Tromsø. Avskjerming AS, Tromsø Justerkammer, Euroskilt, Polygon, Nordic Crane Nord AS

Tomt

Ca. 1.929 kvm eiet tomt fordelt pa seksjonene.
Eierseksjonens ideelle andel utgjør 1/2 del jf. seksjonsbegjæring datert 11.04.2018.

Adkomst

God adkomst fra hovedveien.

Parkering

God parkeringsdekning. 17 p-plasser, hvor 14 p-plasser av disse er utleid og 3 er ledige. I tillegg er det 7 stk gjesteparkeringer fordelt på hele bygget.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til industri/ lager jf. reguleringsplan 0861 datert 10.07.1984.

Inntekt

Brutto årsleie NOK 1.146.054,- eks mva.
Utleid parkering (14 plasser) NOK 70.000,- eks.mva. pr.år.

Esitmert brutto årsleie ledig areal:
Ledig areal: (361 kvm.BTA) NOK 577.600,- eks mva.
Ledig parkering: (3 stk.) NOK 15.000,- eks.mva. (5.000,- pr plass pr.år.)

Total årlig leieinntekt er estimert til: NOK. 1 730 000,- eks mva.

Eierkostnader

Normale eierkostnader er estimert til ca. NOK 100.000,- pr. år, eks mva.

Leietakersituasjon

Saltdalshytta Entreprenør AS.

Ta kontakt og be om prospekt for areal, årsleie, KPI og utløp.

Diverse

Det forutsettes at budgivere setter seg inn i prospekt og tilhørende vedlegg før evt. budgivning.

Potensial

Eiendommen kan potensielt påbygges med en etasje, i følge selger.