Medkila Nord, Harstad

Kontaktpersoner

Stephen Alexandre
Rådgiver næringseiendom
T: +47 976 30 167 E: sa@tigereiendom.no

Bork Bårnes
Rådgiver næringseiendom
T: +47 977 77 170 E: bb@tigereiendom.no


Type Næringstomt

Attraktive utviklingstomter for salg i Harstad.

Kort om eiendommen

Medkila Nord inngår i områdereguleringsplanen for Kanebogen - Medkila, dvs. områdene B3 og B4 i kommuneplanen for Harstad (vedtatt 29.04.2010).

I Medkila Nord er områdene BFS1-BFS22 avsatt til frittliggende småhusbebyggelse, i alt 119 enheter. Videre er det avsatt fem områder for konsentrert småhusbebyggelse, BKS1 - BKS5 med til sammen 28.057 kvm. som antas å gi ca. 60 enheter. Det er også avsatt et område for blokk, BBB1, som antas å gi ca. 40 leiligheter. Boligene ligger i skråninger mot nord-øst og øst, samt sør og sør-vest med flott utsikt og gode solforhold.

Det er forventet at reguleringsprosessen er ferdig sommeren 2020.

Planområdet ligger ovenfor eksisterende bebyggelse på strekningen Kanebogen - Medkila.

Beliggenhet

Medkila er en etablert bydel på innfarten til Harstad sentrum, sør for Kanebogen og nord for Holtet.
Området har romslige tomter med eneboligbebyggelse, og har både skole, idrettshall og dagligvare.

Medkila er et ettertraktet område for boligkjøpere i Harstad ettersom det er lite trafikk og utenfor bomringen.
På sørsiden av Medkila prosjekteres det et boligprosjekt på vel 160 boliger, noe som viser at boligutbygging er attraktivt i området.

Beskrivelse av tomt

Planområdet ligger i en hovedsaklig østvendt skråning med mindre partier som er nord- og sørvendt innimellom. Området er i hovedsak kledd med lauvskog med partier av tett granskog og deler av området er myrlendt.

Adkomst

Området er tilgjengelig fra følgende veger
- Steinvegen
- Forlengelse av Kanebogvegen
- Klubbåsvegen
- Maistuvegen

Ansvarlig megler

Bork Bårnes