Bento-porteføljen - SOLGT ,


Type Handel

Vi presenterer for salg 8 næringstomter i en portefølje. Tomtene er bortfestet til bensinstasjon / automatanlegg. Tomtene ligger ved hovedveier dels på Vestlandet, dels på Østlandet og én i Trøndelag Tomtestørrelser i intervallet 338 til 1.935 m2 Individuelle festekontrakter pr. tomt med ulik løpetid Fester/bruker til tomtene er velkjente distributører av drivstoff Samlet årlig inntekt […]