Stubbengmoen, Harestua

Kontaktperson

Eiliv Christensen
Partner
T: (+47) 41309999 E: ec@tigereiendom.no

2 ledige næringstomter igjen på Harestua Næringspark, fra 6 til 14 dekar - god eksponering mot Rv4

Beliggenhet

Harestua er et tettsted i Lunner kommune i Oppland. Lunner kommune er en del av Hadeland som omfatter Jevnaker, Lunner og Gran kommune. Hadeland har cirka 30.000 innbyggere. Lunner ble en del av Viken januar 2020.

Harestua har cirka 2.350 innbyggere, mens Lunner kommune har en befolkning på i overkant av 9.000 innbyggere. Det registreres en økt tilflytting til Lunner kommune og Harestua i særdeleshet. Det pågår en betydelig utvikling av stedet med større utbygging i sentrum av Harestua. Harestua er holdeplass på Gjøvikbanen, noe som også gjør det attraktivt for pendlere og de som jobber på Harestua.

Tog - 40 min. til Oslo S

Bil – 40 min til Oslo

Bil – 35 min til Gardermoen

Bil – 40 min til Hønefoss

Bil – 60 min til Gjøvik

Harestua er omkranset av flott natur med Romeriksåsen på en side, og Nordmarka i vest på en annen side. For innbyggere er det det gode muligheter for friluftsliv, trening, jakt og fiske. Harestua tilbyr en høy bo- og livskvalitet for sine innbyggere, hvor nærheten til naturen er en viktig faktor.

Harestua Næringspark har en attraktiv beliggenhet for næringsvirksomhet ved innfarten til Harestua sentrum og med gode profileringsmuligheter mot RV4. 

Oppsummert

- 2 Næringstomter på hhv. ca 6 og ca 8,2 dekar med god eksponering mot Rv4 selges. Tomtene ligger ved siden av hverandre og kan selges samlet - total areal 14.304 m2.

- Tomt 3A - 8.237 m2
- Tomt 3B - 6.067 m2

- Detaljregulert til kombinert bebyggelse og anlegg (BAA, plasskrevende varehandel, kontor, industri og lager)

- Infrastruktur er lagt frem til byggegrense

- Tomtene leveres ferdig planert 

- Næringsparken er sentralt plassert, og med kort avstand til både vei og tog (Gjøvikbanen)

- Harestua har positiv befolkningsutvikling med økt tilflytting og etablering av næringsvirksomheter.