Strandgata 13-15, Harstad

Kontaktperson

Kevin Mortensen
Rådgiver næringseiendom
T: +47 467 47 997 E: km@tigereiendom.no


Type Butikk/Handel, Kombinasjonslokaler, Kontor, Andre

Til salgs - Tre eiendommer i sentrum samlet eller hver for seg

Kort om eiendommen

De tre tomtene er tilsammen på ca. 1 356 kvm eiet tomt, og har en tillatt BYA på ca. 1 220 kvm (90%). Sentrumstomtene er regulert til sentrumsformål, som innebefatter bl.a. bolig, kontor, forretning og hotell/overnatting mm. Det står i dag ett bygg på hver tomt, totalt tre bygg. Byggene på eiendommene ble oppført tidlig på 1900- tallet. Tomtene har attraktiv beliggenhet i sentrum og er godt egnet for utvikling.

Standard

Dagens bebyggelse er av eldre karakter, mens deler av eiendommen ble rehabilitert på slutten av 1980-tallet.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i sentrumskjernen av Harstad, like ved bl.a. Havneterminalen, UiT, Meierigården Shopping, Grottebadet og andre sentrumsaktiviteter. Byens uteliv, handlesenter og kafé/restauranter er i gangavstand.

De største hotellene i Harstad, Thon og Scandic, ligger på hver sin side av eiendommene. Choice er i startfasen med bygging av nytt hotell på ca. 180 rom noen hundre meter unna. Barnehage er ca. 1 km fra eiendommen, og skole ca. 300 m fra eiendommen.

Beskrivelse av tomt

Fra takst datert 11.02.2020:
-Forholdsvis flat tomt hvor en må påregne omfattende riving/miljøsanering før en kan benytte tomten til nybygg.
-Denne tomten er meget sentral i sentrum og vil være meget attraktiv i markedet for salg og utleie av leiligheter.

Adkomst

God adkomst direkte fra Strandgata og Sverres Gate.

Parkering

Det er tilgjengelig ca. 14 p-plasser utendørs pr. idag.

Diverse

Kontakt megler for prospekt og vedleggspakke.

Offentlig kommunikasjon

Taxi, buss og hurtigbåt er innen gangavstand.

Innhold

Prisantydning separat:
-Strandgata 13: NOK 6 000 000,- + omkostninger.
-Strandgata 15: NOK 3 500 000,- + omkostninger.
-Sverres Gate 1: NOK 7 000 000,- + omkostninger.

Totalt: NOK 16 500 000,- + omkostninger.

Bebyggelse

Det står ett bygg på hver av tomtene pr. idag. Totalt utgjør det tre bygg med ca. 800 kvm BTA bebyggelse. Det blir gitt rivningstillatelse ved IG om nytt bygg fra kommunen. Ifølge selger. Selger har fått estimert rivingskostnader på ca. 1 MNOK eks mva for alle bygg på tomtene.

Overtakelse

Etter avtale.