Ringvegen 90, Tromsø

Kontaktperson

Trond Hammer
Partner / Næringsmegler MNEF
T: +47 982 59 106 E: th@tigereiendom.no

Ubebygd næringstomt i Tromsøs største industriområde

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Skattøra, Tromsøyas største industriområde, ca 5 km nord for sentrum og 2 km nord for Universitetssykehuset og universitetet. 
Adkomst via Skattørveien, avkjøring til Ringvegen og deretter til eiendommen. 

Regulering

Eldre reguleringsplan. Planid: 0594. Gjeldende reguleringsplan tillater byggehøyde 12m og maksimal utnyttelse 40%. Naboeiendommene har imidlertid fått 65% BYA i den senere tid, så det antas at en vil kunne få samme utnyttelse på Ringvegen 90.