Meridiangata 40, Hammerfest

Kontaktperson

Kevin Mortensen
Rådgiver næringseiendom
T: +47 467 47 997 E: km@tigereiendom.no


Type Produksjon/Industri, Verksted, Lager/Logistikk, Kombinasjonslokaler

Til Salgs - Stor næringseiendom mot sjø med utviklingsmuligheter

Fasiliteter

  • Garasje/P-plass
  • Kjøreport
  • Båtslipp
  • flytebrygge
  • kran

Kort om eiendommen

Eiendommen består av ca. 2 500 kvm bebyggelse, med tillegg av ca. 19 200 kvm tomt. Bebyggelsen har en gunstig kombinasjon av lager med god takhøyde, butikk, verksted og kontor. Eiendommen er lett tilgjengelig i Hammerfest, og bygningen har stor fleksibilitet med hensyn til tilpasning til annen virksomhet. Eiendommen har stort potensiale for både utvikling og utfylling ifølge selger.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et området som er bebygd med næringseiendommer tilknyttet maritim virksomhet, med ca. 5 min. kjøreavstand til Hammerfest sentrum, ca. 5 min. til Hammerfest lufthavn og ca. 3 min. kjøreavstand til Hammerfest sykehus.

Beskrivelse av tomt

Store deler av tomten er opparbeidet og planert, mulighet for utfylling ifølge selger.

Adkomst

Adkomst fra Meridiangata.

Parkering

Parkering ved bygningen.

Innhold

Eiendommen består av følgende:

Sveisehall (680 kvm. BTA) med en mesaningetg. som inneholder garderobe, vaskerom og klubbkontor (270 kvm. BTA).

Maskinverksted ( 350 kvm. BTA)

Snekkerverksted (80 kvm. BTA)

Lager (350 kvm. BTA)

Kontor (100 kvm. BTA) med tilhørende lager (250 kvm. BTA)

Malings- og kjemikalielager (107 kvm. BTA)

Uisolert stålhall/lagerhall (107 kvm. BTA)

Utover nevnte byggverk står det kontorbrakker, telt rigget for sandblåsing og lagerbrakke som er uisolert og uten strøm på eiendommen.

Bebyggelse

Bygningen på eiendommen er vesentlig slitt og store oppgraderinger må påberegnes for å dekke utsatt vedlikehold. Bygningen vurderes til å være fleksibel med hensyn til tilpasning til annen drift.

Oppvarming

Varmelamper og elektrisk oppvarming.