Slottsberget 35, Asker

Kontaktperson

Eiliv Christensen
Partner
T: (+47) 41309999 E: ec@tigereiendom.no

Areal 8.405 kvm
Type Kontor, Verksted, Lager/Logistikk, Serveringslokale/Kantine, Undervisning/Arrangement, Andre

Et helt bygg i Asker - 8.405 m2 BTA

Fasiliteter

  • Garasje/P-plass
  • Heis

Overtakelse

Lokalene er tilgjengelige etter nærmere avtale.

Kort om eiendommen

Bygningsmassen er oppført i 6 etasjer, herunder kjeller og loft. Det majestetiske tårnet er på ytterligere to etasjer.
Bygget er fundamentert i betong og natursten med synlig grunnmur i granitt. Ytterveggene er i tegl og med dekorative detaljer i granitt. Murverket er gjennomgående av høy arkitektonisk og håndverksmessig kvalitet. Taket er valmet, skiferkledd og med dekorative takoppløft. Tårnet har kobberkledning med utpreget barokkarakter. Vinduene er i hovedsak fra 1972.

Beliggenhet

Eiendommen Nedre Vardåsen - adresse Slottsberget 35 - ligger på Dikemark i dene vestlige delen av Asker kommune.
Området er landlig og frodig, med parklignende omgivelser. I nærheten er det småhusbebyggelse og noen lavblokker.

Diverse

Eiendommen skal utleies i en periode som avtalers. Den er å anse som et utviklingsprosjekt som skal skal ha drift og anvendelse frem til endelig utviklingsprosjekt blir klarlagt og vedtatt.

Innhold

Bygget har et T-formet grunnplan.
Den tidligere pasientfløyen ligger mot syd, og administrasjonsføyen mot nord. "Pasientfløyen" består i hovedsak av tre like etasjer - med midtkorridor og pasientrom. Underetasjen, som har vindu over terreng, består av kontorrom og tidligere servicefunksjoner. Administrasjonsfløyens underetasje var tidligere benyttet til ulike servicefunksjoner tilknyttet virksomheten som ble drevet.
Der pasientfløy og administrasjonsfløyen møtes ligger hovedinngangen, hovedtrappeløpet og på toppen det flotte tårnet.
Anlegget er tilnærmet symmetrisk, men nordfløyen har et tilbygg som bla. inneholder forsamlingssal.

Beskrivelse av tomt

Tomten er i hovedtrekk bestående av grøntarealer og asfalterte kjør- og adkomstarealer. Grøntarealene er delvis parkopparbeidet.

Bebyggelse

Eiendommen er oppført i 1923. Opprinnelig oppført som tuberkulose-sanatorium, men har i de senere år fungert som en del av Dikemark sykehus.

Standard

Bygget er tilgjengelig for ny bruker slik som det fremstår. Standarden er solid, men ikke helt tidsmesig.

Adkomst

Det er enkel adkomst med bil fra E18/Asker.

Parkering

Det er rikelig med parkering på eiendommen - vest og nordvest for bebyggelsen.

Offentlig kommunikasjon

Det er bussrute til Asker stasjon.