Søndre gate 32 - 34, Stokmarknes

Kontaktpersoner

Stephen Alexandre
Rådgiver næringseiendom
T: (+47) 97630167 E: sa@tigereiendom.no

Trond Hammer
Partner / Næringsmegler MNEF
E: th@tigereiendom.no

Areal 4.693 - 4.639 kvm
Type Kontor, Butikk/Handel, Produksjon/Industri, Lager/Logistikk, Kombinasjonslokaler, Verksted, Garasje/Parkering

Søndre gate 32-34 – Til salgs: Næringseiendom på Søndre, Stokmarknes

Adkomst

Rv 82, evt. via parkeringsplass i Eline Reinsnes vei 1 A 
Eller via kommunal vei ned til Extra og innpå
eiendommene.

Beliggenhet

Næringseiendom sentralt beliggende på Stokmarknes, og
grensende mot Fv82 som er hovedvei gjennom byen,
noesom gjør at eiendommen har god adkomst og
tilgjengelighet samt god synlighet og eksponeringsmulighet.

Adresse Søndregt. 32 og 34.
Parkeringsplass ved Elinereinsnesvei 1A.

I nærområdet finner du boliger, skole, barnehage, butikker,
treningsstudio, sykehus, rådhus og kafeer.

På naboeiendommen, sørøst for Søndre gate 34, ligger det
nye boligfeltet Verkstedbakken, et nytt boligfelt nede ved
havet som Steinsvik Hus & Entreprenør AS står bak. På
motsatt side av boligfeltet ligger en ny Coop Extra?butikk.

Eiendommen ligger også nært det nye Nordlandssykehuset
Vesterålen, lokalsykehuset for kommunene i Vesterålen:
Hadsel, Sortland, Bø, Øksnes Andøy med til sammen ca.
30.000 innbyggere. Sykehuset har cirka 400 ansatte.

Grunnarealer tomt

Eiendommen som omfattes av salget består av 3 parseller,
hvorav 2 parseller er festet. Selger er selv eier av festet grunn.
Selger jobber med å konvertere festetomt til selveiertomt,
Gnr. 65 Bnr. 692. Ta kontakt med megler for en nærmere
redegjørelse.