Industriveien 11, Nordkjosbotn

Kontaktperson

Stephen Alexandre
Rådgiver næringseiendom
T: (+47) 97630167 E: sa@tigereiendom.no

Industriveien 11 - Byggeklar næringstomt til salgs sentralt i Nordkjosbotn.

Kort om eiendommen

Tomten er ca. 4410 m2.

Tomten ble anskaffet som ubearbeidet tomt. Grunnen har et øvre lag av samfengte masser og under drenerende sand.

Området ligger på lav kotehøyde. Eier har gravet ut topplaget, kjørt inn drenerende bærelagsmasser, og hevet tomten der hvor det var planlagt å plassere et bygg.

Det er ført ført frem vann, avløp, elektrisitet og i store trekk gjort tomten byggeklar.

Salgsobjektet er 100 % av aksjer i Industrivegen 11 AS org. nr. 913 301 129 som har hjemmel til Gnr 17. Bnr 1401 i Balsfjord kommune.

Ta kontakt med melger for mer utfyllende informasjon om eiendommen.