Industriveien 11, Nordkjosbotn

Kontaktperson

Stephen Alexandre
Rådgiver næringseiendom
T: (+47) 97630167 E: sa@tigereiendom.no


Type Næringstomt

Industriveien 11 - Byggeklar næringstomt til salgs sentralt i Nordkjosbotn.

Kort om eiendommen

Tomten er ca. 4410 m2.

Tomten ble anskaffet som ubearbeidet tomt. Grunnen har et øvre lag av samfengte masser og under drenerende sand.

Området ligger på lav kotehøyde. Eier har gravet ut topplaget, kjørt inn drenerende bærelagsmasser, og hevet tomten der hvor det var planlagt å plassere et bygg.

Det er ført ført frem vann, avløp, elektrisitet og i store trekk gjort tomten byggeklar.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt i Nordkjosbotn i sentrum øst, noen hundre meter fra E6. Området er ganske flatt og har lav kotehøyde. Nærområdet er avsatt og benyttes til industri og næring. Omkringliggende område er boliger, offentlig bygg og infrastruktur.

Det er de siste år etablert flere industribedrifter i området som generer arbeidsplasser og boligbehov.

Området har asfaltert vei frem til tomta.

Adkomst

Gode tilkjøringsforhold fra E6 og Nordkjosbotn sentrum.

Diverse

Nordkjosbotn er et tettsted i Balsfjord kommune, Troms,
ved munningen av Nordkjoselva innerst i fjordarmen Nordkjosen.


Kjøreavstander:
Nordkjosbotn - Tromsø 70 km
Nordkjosbotn - Narvik ca 160 km
Nordkjosbotn - Finnsnes 85 km
Nordkjosbotn - Setermoen Flyplass 88 km

Nordkjosbotn er ei bygd preget av næringsvirksomhet.
Dette kommer i stor grad av områdets gunstige geografi.
Det finnes blant annet to daglivarebutikker (Rema 1000 og
Extra med post i butikk), to bensinstasjoner (Shell og Circle
K), to spisesteder, et bakeri, en caravanselger, treningssenter,
eps- og emballasjefabrikk, trafikkstasjon, campingplass,
Macks Ølbryggeri, Storbil verksted Bulder og Personbil
verksted Mekonomen, Vulkaniserings (dekk) verksted
Vulmek og Spesmek Automatisering/mekanisk verksted i
Nordkjosbotn.

Her ligger også Vollan gjestestue som siden andre
verdenskrig har tilbudt tradisjonsmat. Nordkjosbotn
sentrum hatt stor byggeaktivitet, med ambulansesentralen
på Sjøvollan.

I tillegg til ovennevnte næringsvirksomhet er landbruk et
viktig livsgrunnlag for de nærliggende områdene.
Landbruket har stor betydning i hele kommunen, som er
Nord-Norges største landbrukskommune og Norges største
produsent av geitemelk.

Tettstedet har 486 innbyggere per 1. januar 2020.

Nordkjosbotn er et tettsted i vekst, og det fører til
optimisme i lokalbefolkningen. Flere tromsøbaserte firma
har vurdert og vurderer ny virksomhet i Nordkjosbotn, og
kommunen arbeider aktivt med å legge til rette for
nyetableringer

Overtakelse

Etter avtale.

Hvitvaskingsloven

Vi gjør oppmerksom på at eiendomsmeglerforetak er fra
01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer
blant annet at de plikter å rapportere til Økokrim dersom en
transaksjon fremtrer som mistenkelig. De må også innhente
nærmer bestemt informasjon og dokumentasjon om sine
kunder, herunder opplysninger om eierskap- og
kontrollstruktur. Kundene må i den forbindelse fylle ut et
kundeopplysningsskjema