Dikemarkveien 39, Asker

Kontaktperson

Eiliv Christensen
Partner
T: (+47) 41309999 E: ec@tigereiendom.no

Areal 2.110 kvm
Type Kontor, Garasje/Parkering, Kombinasjonslokaler, Undervisning/Arrangement, Verksted

Tidl. administrasjonsbygning Dikemark Sykehus

Fasiliteter

  • Garasje/P-plass

Overtakelse

Lokalene kan leies med oppstart i 3. kvartal 2022 etter nærmere avtale.

Kort om eiendommen

Bygget er tidligere benyttet til kontor for administrasjonen, men administrasjonsbygningen inneholdt både kontorer og boliger for ansatte.
Grunnmur i granitt og hovedkonstruksjoner i tegl og murverk. Kjelleren består hovedsakelig av råkjeller. Første og andre etasje, samt loft er hovedsakelig kontor.
Grunnplanet er T-formet, med administrasjonsfunksjoner i den ene fløy og den andre, tverrfløyen, med tidligere boligfunksjoner.
Bygningen har et stort etterslep på det utvendige vedlikeholdet. Det er ifølge forvaltningsplanen behov for arbeid på tak, fasade og vinduer. De innvendige arealene har også et oppgraderingsbehov. Bygningen er imidlertid i funksjonsmessig stand.
Bygningen har en personheis og er tilkoblet fjernvarme for oppvarming via kjøkkenbygg, men ikke for tappevann. Videre er bygget tilkoblet brannsentral, men har ikke eget ventilasjonsanlegg.

Beliggenhet

Dikemarkveien 39 ligger sentralt på Dikemark-området. Bygget fungerte som administrasjonsbygg i det tidligere Dikemark sykehus.

Innhold

De 2.110 m2 fordeler seg på Kjeller, 1. etg., 2. etg., 3. etg. og arealer i tårnet /loftet.

Beskrivelse av tomt

Det er et stort grøntanlegg rundt bygningen, og forsåvidt et parkanlegg ved hele Dikemark-området.

Bebyggelse

Administrasjonsbygningen ble tegnet av arkitekt Victor Nordan i 1905-06, men den sto ikke ferdig før i 1908, som del av sykehusets 2. byggetrinn. Den nye hovedbygningen fikk en sentral plassering og representativ utforming, og ble det administrative midtpunktet i sykehusanlegget. Omkring bygningen var det opparbeidet park.

Standard

Lokalene er ikke oppgradert i den senere tid, men er funksjonelle og har fair standard alderen tatt i betraktning.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming i tillegg til fjernvarme.

Adkomst

Eiendommen ligger lett tilgjengelig - som det første man ser ved ankomst til området.

Parkering

Det er rikelig med parkeringsplasser utenfor bygningen.

Offentlig kommunikasjon

Det er bussforbindelse til Asker sentrum .- togstasjonen. Derfra er det tog og flytog - og mange bussruter.