Medbymoen 3, Bjerkvik

Kontaktperson

Kevin Mortensen
Senior eiendomsrådgiver
T: (+47) 46747997 E: km@tigereiendom.no


Type Næringstomt

Tomter - Tilrettelagt og profilert næringspark i Narvik - regulert og opparbeidet!

Kort om eiendommen

Medby Næringspark er Narviks største næringspark beliggende i Nord-Norges logistikknutepunkt Bjerkvik. Området ligger ca. 12 minutters kjøring nord for Narvik, like ved E6. Medby Næringspark er den største næringsparken i Narvik kommune. Næringsparken ligger sørvestvendt til med solrik beliggenhet og utsikt over Herjangsfjorden. Arealene er regulert til nærings- og industriformål og er svært godt egnet til lager- og logistikkvikrsomhet. Infrastrukturen er opparbeidet. Tomtene leveres ferdig opparbeidet og planert etter nærmere avtaletilpasset behovet til kunden.

Beliggenhet

Næringsparken ligger ca. 12 minutters kjøring fra Narvik, og bare noen få minutter fra Bjerkvik. Bjerkvik er et naturlig logistikk-knutepunkt for Nord-Norge der varer inn og ut av landsdelen passerer gjennom, både til/fra Lofoten/Vesterålen, Harstad-området, og Troms og Finnmark. Næringsområdet ligger sentralt i Bjerkvik i Narvik kommune langs E6/E10. Avstanden til Evenes flyplass er 43 km og til Narvik sentrum 12 km.

Beskrivelse av tomt

Tomtene i næringsparken er allerede opparbeidet med strøm, fiber, vann og avløp, og nye byggeklare tomter opparbeides etter nærmere avtale.

Adkomst

Det er ny god adkomstvei direkte fra E6.

Innhold

Næringsparken er etablert med følgende aktører: Posten/Bring, First Stop, Hålogaland Transport, Infinitum og Telt Proffen. I tillegg er det inngått avtale med aktør som skal etablere truckstopp m/ drivstoff på eiendommen i løpet av høsten 2022.