Holtet 45, Stabekk

Kontaktperson

Michael Færden
Senior eiendomsrådgiver
T: (+47) 92224777 E: mf@tigereiendom.no

Areal 377 - 2.941 kvm
Type Kontor

Strand/Lysaker - Holtet 45 - moderne kontorlokaler med mye fellesfasiliteter

Fasiliteter

  • Garasje/P-plass
  • Aircondition
  • Alarm
  • Bredbåndstilknytning
  • Felles resepsjon
  • Heis
  • Kantine
  • Treningsrom
  • garderober
  • møteromsenter

Arealspesifikasjon

3. etg: 377 kvm Kontor 3. etg.
4. etg: 1024 kvm Kontor 4. etg.
4. etg: 1540 kvm Kontor 4. etg.

Kort om eiendommen

Holtet 45 er et 145 meter langt signalbygg på 4 etasjer som ble ferdigstilt i 1984. Eiendommen er fordelt på tre fløyer på henholdsvis 986 kvm. 394 kvm og 1.586 kvm. Totalt kan det tilbyes opptil 1100 kvm på en flate. Det er 2 personheiser og 4 trappeløp i eiendommen som sikrer god intern kommunikasjon, uansett antall ansatte eller hvor stort areal som leies.

Beliggenhet

Eiendommen er plassert på Lysaker/Strand med direkte bussforbindelser i begge retninger på E18. Det er også kort gangavstand til Stabekk togstasjon, hvor også flytoget stopper. Det er ny gangbro / overgang fra Holtet til Stabekk togstasjon.

Diverse

Eiendommen har en flott og veldrevet kantine med sunn og god mat, sosiale soner, fitnessavdeling med gymsal, trimrom med nye apparater og garderober med dusjer. I tillegg får man tilgang til flere interne møterom som en del av fellesarealene. Kantinen kan levere mat og bevertning til møter og til konferanselokalene. På sommerstid kan lunsjen inntas i byggets bakhage.

Standard

Lokalene kan tilpasses helt etter leietakers ønsker og spesifikasjoner og kan skreddersys. Leietaker kan sette sitt preg på utforming, innhold, arealtetthet, farge og materialvalg- trygt i samråd med utleiers interiørarkitekter og tekniske rådgivere. Øvrige deler av eiendommen er innredet så effektivt og brukervennlig som mulig: I 2 etasje ligger byggets konferanseavdeling. En velutstyrt fitnessavdeling er plassert i byggets underetasje og det pulserende og lyse kantine området, resepsjon og sosiale møteplasser utgjør byggets hovedpulsåre på første plan. Eiendommen generelt holder en god standard og eiendommen er godt vedlikeholdt.

Parkering

Rikelig med parkering for både ansatte og besøkende. Eiendommen har om lag 300 parkeringsplasser fordelt i garasje og utendørs. Flere av p-plassene har el-bil lader. Innendørs er det også låsbar sykkelparkering med direkte inngang til garderober og dusjer.

Offentlig kommunikasjon

Det er bussholdeplasser med hyppige avganger i umiddelbar nærhet og gangavstand til Stabekk togstasjon. Det er ny gangbro over til Stabekk togstasjon så gangavstand her er ca. 5 min.