Hadelandsvegen 7, Harestua

Kontaktperson

Eiliv Christensen
Partner
T: (+47) 41309999 E: ec@tigereiendom.no

Utviklingstomt Stryken - stort potensial

Beliggenhet

Utviklingstomten ligger 

  • 25 kilometer nord for bygrensen til Oslo
  • midt i Norges største og mest kompetente arbeidsmarked
  • langs med RV4 og Gjøvikbanen/Bergensbanen, 1,8 km fra Stryken stasjon. Like syd for Harestua
  • med sentral plassering i Osloregionen.

Området er plassert helt syd i Lunner kommune, og grenser direkte til Nittedal kommune.

Regulert til industri- og næringsformål

Utviklingstomt ved Stryken vurderes solgt. Stort potensial.
Det foreligger godkjent reguleringsplan (1990) med planbestemmelser. Tomten/eiendommen er regulert til industri- og næringsformål.

Prospekt fås ved henvendelse til Tiger Næringsmegling.