Skippergata 16, Tromsø

Kontaktperson

Stephen Alexandre
Rådgiver næringseiendom
T: (+47) 97630167 E: sa@tigereiendom.no

Areal 45 - 66 kvm
Type Kontor
Etasje 4

Skippergata 16 - 18 | Mindre kontorlokaler | Parkering tilgjengelig |

Adkomst

Bygget har enkel adkomst på gateplan direkte fra bredt fortau i Skippergata. Fortauet har varmekabler som holder det snøfritt om vinteren.

Beliggenhet

Eiendommen(e) ligger anlagt nord i Tromsø sentrum, i området rett syd for bruhodet til Tromsøbrua. Eiendommen ligger innenfor kvartalet Skippergata – Verftsgata – Storgata – Nordre Tollbodgate. Området består av blandet bebyggelse av bolig og næringseiendommer. Bebyggelsen er oppført i forskjellige tidsperioder og framstår med varierende kvalitet og moderniseringsgrad. Nærliggende kvartaler og områder er i helt nyere tid transformert til ny bebyggelse, som Storgatabakken med nytt kvartal med Solseilet som hovedbygg. Den viktigste endringen har funnet sted nede på Vervet, hvor området er transformert til en ny moderne bydel med boligblokker, serveringssteder og andre servicetilbud.

For de som benytter offentlig transport, er det en stor fordel at alle hovedbusstjenestene har en holdeplass rett utenfor eiendommen, noe som sikrer enkel tilgang til og fra arbeidsplassen.

Parkering

Parkeringsgarasje under bygget samt stor utendørsparkering.