Stubbengkroken 73, Harestua

Kontaktperson

Eiliv Christensen
Partner
T: (+47) 41309999 E: ec@tigereiendom.no

UTBYGNINGSKLAR flat tomt - Harestua Næringspark

Beliggenhet

Harestua Næringspark, Stubbengmoen, ligger sentralt på Østlandet. Harestua er i Lunner kommune, en del av Hadeland i Oppland fylke. Fra 1. januar 2024 blir den en del av Akershus fylke.

Hadeland har cirka 30.000 innbyggere. Det er en positiv befolkningsutvikling i regionen med økt tilflytting og etablering av variert næringsvirksomhet. I Harestua er det ca. 2.500 innbyggere. Kommunen er
positiv og ønsker å tiltrekke seg flere virksomheter og arbeidsplasser.

Lunner Almenning står bak utviklingen av Harestua Næringspark. Parken er på totalt ca. 104 dekar.