Minken Næringspark, Tromsdalen

Kontaktpersoner

Kevin Mortensen
Senior eiendomsrådgiver
T: (+47) 46747997 E: km@tigereiendom.no

Bork Bårnes
Senior eiendomsrådgiver
T: (+47) 97777170 E: bb@tigereiendom.no


Type Kombinasjonslokaler, Kontor, Garasje/Parkering, Lager/Logistikk, Produksjon/Industri, Verksted, Andre

Minken Næringspark | Leie - Etablert næringspark for lager og logistikk i Tromsø

Kort om eiendommen

- Næringspark
- Næringsbygg som føres opp etter ny leietakers ønsker og behov
- Parkering
- Uteareal
- Kombinasjonsbygg
- Ca. 20 + 25 mål tomt

Standard

Byggene vil føres opp i ny og moderne standard etter leietakers ønsker.

Beliggenhet

Minken Næringspark ligger på innfartsvegen til Tromsø, 19 km fra bysentrum (15-20 minutters kjøring). Området ligger strategisk til både i forhold til distribusjon lokalt og til landsdelen for øvrig.

Ny E8 forbi Ramfjord er planlagt bygd på vestsiden av Ramfjorden med bru over fjorden. Bruhodet vil befinne seg rett nedenfor Minken Næringspark. Dette gir gode profileringsmuligheter for aktører i næringsparken.

Adkomst

Det er god adkomst direkte fra E8.

Parkering

Leietaker kan i stor grad selv bestemme antall parkeringsplasser.

Diverse

Det kan også være aktuelt med salg av tomt.

Innhold

I Minken Næringspark har vi ca. 50 mål tomt for etablering av næringsbygg for nye leietakere. Her vil utleier tilrettelegge og føre opp næringsbygg etter ny leietakers ønsker og behov. Areal, utforming, plantegning, uteareal, parkering mm. bestemmes i stor grad av leietaker.

ASKO Nord, Bama, Kræmer Maritime og Mitt Eget Lokale er allerede etablert i næringsparken. Nå jakter vi nye leietakere.