Kjoselvmoen, Tromsdalen

Kontaktperson

Kevin Mortensen
Senior eiendomsrådgiver
T: (+47) 46747997 E: km@tigereiendom.no

Areal 247 kvm
Type Kombinasjonslokaler, Lager/Logistikk, Produksjon/Industri, Garasje/Parkering, Verksted

Leie - 10 Lagerseksjoner | Minken Næringspark | med kjøreporter, disp/prosjektrom, oljeutskiller og parkering!

Kort om eiendommen

Eiendommen består av ti prosjekterte næringsseksjoner for leie, hver på ca. 247 kvm (ca. 157 kvm lager + 90 kvm øvrig), beliggende på Minken Næringspark, Tromsøs største næringspark. Seksjonene inkluderer verksted med oljeutskiller og to kjøreporter, disp/prosjektrom, toalett, spiserom/møterom. I tillegg disponerer hver seksjon ca. 250 kvm uteareal til parkering. Eiendommen er godt beliggende for logistikk, med enkel adkomst fra hovedvei. Lagerseksjonene kan leies enkeltvis eller flere slått sammen. Vi tilbyr løsninger for både 3, 5 og 10 års leieperiode. Lagerseksjonene tas sikte på å ferdigstillelse Q4 2024/ Q1 2025.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på Tromsøs største etablerte næringspark, Minken. Området er regulert til næring og i området rundt arealet er det ingen privatboliger eller andre som vil kunne bli sjenert av støy.
Lokasjonen på Minken har store fordeler for logistikk. På innfarten til Tromsø, kun 16 minutters kjøring fra Tromsøbrua.

Adkomst

Enkel og tilrettelagt adkomst for semitrailere direkte fra dagens E8. Nye E8 vil bli koblet på Minken Næringspark, med god adkomst. God skilting for adkomst til næringsparken.