Strandgata 30, Sortland

Kontaktperson

Trond Hammer
Partner / Næringsmegler MNEF
T: (+47) 98259106 E: th@tigereiendom.no

Areal 563 kvm
Type Kontor, Garasje/Parkering, Undervisning/Arrangement
Etasje 3

Flott eierseksjon i toppetasjen i Strandgata 30 sentralt på Sortland.

Fasiliteter

  • Garasje/P-plass
  • Heis

Kort om eiendommen

Eiendommen ble opprinnelig oppført i 1972, og er omfattende renovert og påkostet og inneholder
nå kontorarealer i alle etasjer. Salg av denne næringsseksjonen vil bli gjennomført ved salg av
samtlige aksjer i eierselskapet.

Standard

Seksjonen er betydelig oppgardert over senere år med oppgraderinger som gjør at dens arealer og tekniske anlegg fremstår som relativt tidsmessige.

Beliggenhet

Næringsseksjon i toppetasjen av Strandgata 30, beliggende sentralt på Sortland.

Beskrivelse av tomt

Tomten er i sin helhet utnyttet ved påstående næringsbygg

Adkomst

Grei adkomst fra kommunal vei. Gode parkeringsmuligheter på tomten.

Parkering

6 utvendige parkeringsplasser på tilstøtende tomt, 2 innvendige parkeringsplasser i nabobygget.

Offentlig kommunikasjon

Kort avstand til vanlige service-tjenester. På Sortland er det gode service og forretningstilbud samt offentlige kommunikasjoner.

Innhold

Næringseiendom som seksjon i 3. etasje i bygning som i helhet benyttes til kontorformål. Består i all hovedsak av singelkontorer langs vinduene rundt bygget. Resepsjon, møterom, spiserom, kjøkken og garderober er plassert mot senter av bygget.

Bebyggelse

Tomten er i sin helhet utnyttet ved påstående næringsbygg.

Energimerking

Eier plikter til å besørge energimerking. Det foreligger imidlertid ikke slik energimerking av eiendommen.

Overtakelse

etter avtale

Hvitvaskingsloven

Lov om hvitvasking
Vi gjør oppmerksom på at eiendomsmeglerforetak er
underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer
blant annet at de plikter å rapportere til Økokrim dersom en
transaksjon fremtrer som mistenkelig. De må også innhente
nærmer bestemt informasjon og dokumentasjon om sine
kunder, herunder opplysninger om eierskap og
kontrollstruktur. Kundene må i den forbindelse fylle ut et
kundeopplysningsskjema.