Ankenesveien 3, Ankenes

Kontaktpersoner

Trond Hammer
Partner / Næringsmegler MNEF
T: (+47) 98259106 E: th@tigereiendom.no

Knut Berg Jenssen
Eiendomsrådgiver
T: (+47) 98899369 E: kbj@tigereiendom.no

Areal 2.698 kvm
Type Kombinasjonslokaler, Kontor, Garasje/Parkering, Lager/Logistikk, Butikk/Handel, Verksted, Undervisning/Arrangement, Produksjon/Industri

Næringseiendom-VVS butikk/lager-Dekkbutikk/lager-kontorer sentralt på Ankenes samt utviklingstomt selges sammen.

Fasiliteter

  • Garasje/P-plass
  • Kjøreport

Kort om eiendommen

Næringseiendom sentralt på Ankenes med stor tomt til salgs. Attraktivt område nært E6. Her er det store muligheter til å utvide eksisterende bygg eller bygge nytt. Området er meget attraktivt både med hensyn til utleiearealer og tomter.

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget sentralt plassert på Ankenes, Millerjordnes i Narvik kommune. Umiddelbar nærhet til E6 og med kort vei til jernbane og dypvannskai. I området er det ulike næringseiendommer, bensinstasjon, bilforhandlere og varehus. I tillegg til det bebygde arealet på tomten er det en nabo tomt (gnr 45 bnr 938) som ikke er bebygd.

Beskrivelse av tomt

Flat asfaltert tomt. Parkering for flere biler på tomten.
Tomtestørrelse gnr 43 bnr 234 i Narvik kommune 3818,5kvm.
Tomtestørrelse gnr 43 bnr 938 i Narvik kommune 2436.9kvm. Tomten er gjerdet inn.

Parkering

Asfaltert parkering på egen tomt.

Innhold

Næringseiendom-VVS butikk/lager-Dekkbutikk/lager-kontorer.

Bebyggelse

Næringseiendom-VVS butikk - dekk lager og butikk-kontorer.

Oppvarming

Elektrisk

Energimerking

Eier plikter til å besørge energimerking. Det foreligger imidlertid ikke slik energimerking av eiendommen.

Overtakelse

Etter avtale.

Hvitvaskingsloven

Lov om hvitvasking
Vi gjør oppmerksom på at eiendomsmeglerforetak er
underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer
blant annet at de plikter å rapportere til Økokrim dersom en
transaksjon fremtrer som mistenkelig. De må også innhente
nærmer bestemt informasjon og dokumentasjon om sine
kunder, herunder opplysninger om eierskap og
kontrollstruktur. Kundene må i den forbindelse fylle ut et
kundeopplysningsskjema.