Søndre Frydenlund allè 6, Sortland

Kontaktperson

Trond Hammer
Partner / Næringsmegler MNEF
T: (+47) 98259106 E: th@tigereiendom.no

Areal 1.890 kvm
Type Kontor, Garasje/Parkering, Butikk/Handel, Kombinasjonslokaler, Undervisning/Arrangement, Andre
Etasje 5

Flott næringseiendom i Søndre Frydenlund Allè 6 på Sortland til salgs.

Fasiliteter

  • Garasje/P-plass
  • Bredbåndstilknytning
  • Heis

Kort om eiendommen

Næringseiendom med ca 1,4 mål tomt beliggende ved fylkesvei sør i Sortland sentrum. Bygningen består av 4 etasjer pluss kjeller som er delvis utleid. Beliggenheten anses som meget god. Eiendommen er fullt utnyttet slik den er bebygd, men har et potensiale ved å leie ut ledige arealer.

Beliggenhet

Sortland er en by og administrasjonssenteret i Sortland
kommune i Nordland fylke. Byen ligger ved
Sortlandssundet lengst øst på Langøya, ved Sortlandsbrua
over til Hinnøya. Tettstedet har nærmere 10.500 innbyggere
per 1. januar 2022.

Sortland er foruten å være administrasjonssenter i
kommunen et betydelig kommunikasjons og skolesenter,
likeledes det viktigste handels og servicesenteret i Vesterålen
med sine 32 000 innbyggere. Handelen pr innbygger er
større enn selv i Bodø og Tromsø. I Sortland finner en ellers
hovedbasen for Kystvakten i Nord-Norge.

Vesterålen er en viktig sjømatregion i nasjonal sammenheng
og en rekke aktører innen fiskeri og havbruk eksporterer
sine sjømatprodukter herfra. Vesterålen er derfor avhengig
av raske og effektive transportveier både innad og fra/til
regionen. E10 er hovedforbindelsen for vegtransport
mellom Lofoten/Vesterålen og jernbaneterminalen i Narvik,
som er en av de viktigste rutene for transport av fersk fisk.
Den planlagte forbedringen av E10 vil innebære 1/2 time
kortere kjøretid mellom Vesterålen og Lofoten/Harstad
Evenes og Narvik, en region på nærmere 120 000
innbyggere.

Nedkorting i kjøretid og i stor grad bedre
vilkårene for næringsvirksomhet i regionen og da særlig
transport av fersk sjømat.

Noen av de største aktørene innen hvitfisk, oppdrett og
marine oljer i regionen er selskaper som:
- Nordlaks, Stokmarknes
- Holmøy Maritime, Sortland
- Egil Kristoffersen & sønner, Bø i Vesterålen
- Myre Fiskemottak/Gunnar Klo, Myre
- Vesteraalens, Sortland
- Calanus, Sortland
- Andfjord Salmon; Andøy
- Primex, Myre

Regionen huser også andre spennende bransjer. Andøya
Space Center er et eksempel på en bedrift som på grunn av
sin gunstige geografiske beliggenhet tilbyr
kostnadsbesparende oppskytninger av forskningsraketter for
hele verden. Bedriften er en av landsdelens mest
høyteknologiske bedrifter med over 70 ansatte

Beskrivelse av tomt

Gnr 15, bnr 483 i Sortland kommune 1193kvm tomt, gnr 15, bnr 1606 244kvm tomt. Hele tomten(e) er utnyttet ved påstående næringsbygg og opparbeidet trafikk- og parkeringsareal.

Adkomst

Fra Stokmarknes lufthavn er det ca.. 21min med bil. Kjør mot vest på Nedre Skagen mot Fv892, ta til venstre for å holde deg på Fv892, sving til høre og inn på Skagen/Fv82. Sving til høyre og inn på Søndre Frydenlund Allè, nr. 6 ligger på høyre hånd.

Parkering

Parkering på egen asfaltert tomt.

Diverse

Avtale under arbeid med Ice om leie av utvendig batteribank samt ekstra antenne til NOK 4 500,- mnd.
Ifølge selger.

Offentlig kommunikasjon

Buss, Hurtigruten og Stokmarknes lufthavn.

Innhold

Kjeller: Lagerlokaler, ventilasjonsrom, wc, trappegang, maskinrom for heis, tilfluktsrom.
1 etasje: Manuellterapeut og diverse kontorer og personalrom fordelt på flere. Fellesrom med trappegang og WC.
2 etasje: Tannlegekontor med tilhørende personalrom. Fysioterapeut og logoped. Fellesrom med trappegang og WC.
3 etasje: Tannlegekontor med tilhørende personalrom og vanlige fasiliteter. Klinisk Tannteknikk med tilhørende personalrom. Fellesrom med trappegang og WC.
4 etasje: Treningssenter med tilhørende fasiliteter. Kontorareal med tilhørende personalrom. Fellesrom med trappegang og WC.
Utvendig: Mobiloperatør med mast på taket.

Oppvarming

Elektrisk

Energimerking

Eier plikter til å besørge energimerking. Det foreligger imidlertid ikke slik energimerking av eiendommen.

Overtakelse

Etter avtale

Hvitvaskingsloven

Lov om hvitvasking
Vi gjør oppmerksom på at eiendomsmeglerforetak er
underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer
blant annet at de plikter å rapportere til Økokrim dersom en
transaksjon fremtrer som mistenkelig. De må også innhente
nærmer bestemt informasjon og dokumentasjon om sine
kunder, herunder opplysninger om eierskap og
kontrollstruktur. Kundene må i den forbindelse fylle ut et
kundeopplysningsskjema.