Bedringens vei 2, Evenes

Kontaktpersoner

Trond Hammer
Partner / Næringsmegler MNEF
T: (+47) 98259106 E: th@tigereiendom.no

Knut Berg Jenssen
Eiendomsrådgiver
T: (+47) 98899369 E: kbj@tigereiendom.no

Areal 754 kvm
Type Kombinasjonslokaler, Kontor, Garasje/Parkering, Lager/Logistikk, Verksted
Etasje 2

Næringseiendom med ekstra tomt og fult utleid næringsbygg med bla grillbar og lager rett ved Evenes flyplass til salgs.

Kort om eiendommen

Fullt utleid næringseiendom i svært attraktivt utviklingsområde på Evenes. Totalt tomteareal 11,6 mål, den ubebygde tomten er på 6 mål og er regulert til næring. Det er den siste utviklingstomten i området.

Standard

Eiendommen holder god standard.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Nautå næringspark ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. I området er det en rekke småindustrier. For tiden foregår det en massiv utbygging i regi av forsvaret, og det er ventet stor aktivitet i de nærmeste årene. Ca 45km til Harstad sentrum, og ca 58 km til Narvik sentrum. Eiendommen ligger helt inntil E10 og deler adkomst med bl.a. Cirkle K.

Beskrivelse av tomt

Asfaltert parkering mod adkomstvei og gruset lagringsområde. Stor lagringsplass på tomten.
Gnr 4 bnr 86 har tomtestørrelse 5080,4 kvm,
Gnr 4 bnr 108 har tomtestørrelse ca 6554 kvm.

Adkomst

Adkomst direkte fra E10

Parkering

På egen delvis asfaltert tomt.

Offentlig kommunikasjon

Buss og flybuss passerer jevnlig

Innhold

1 etasje: Grillbar, kjøkken, 5 kontorer, gang, 2 lager, gang, 2 lager, garderobe, 2 wc rom, spiserom.
2 etasje: 4 kontorer, møterom, spiserom, gang, trappegang.

Bebyggelse

1 etasje, 492kvm med grillbar, kjøkken, 5 kontorer, gang, 2 lager, garderobe, 2 wc-rom og spiserom
2 etasje, 262kvm med 4 kontorer, møterom, spiserom, gang og trappegang

Oppvarming

Elektrisk. Luft til vann varmepumpe og balansert ventilasjon.

Energimerking

Eier plikter til å besørge energimerking. Det foreligger imidlertid ikke slik energimerking av eiendommen

Overtakelse

Etter avtale.

Hvitvaskingsloven

Lov om hvitvasking
Vi gjør oppmerksom på at eiendomsmeglerforetak er
underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer
blant annet at de plikter å rapportere til Økokrim dersom en
transaksjon fremtrer som mistenkelig. De må også innhente
nærmer bestemt informasjon og dokumentasjon om sine
kunder, herunder opplysninger om eierskap og
kontrollstruktur. Kundene må i den forbindelse fylle ut et
kundeopplysningsskjema.