Teknologiveien 11, Narvik

Kontaktpersoner

Trond Hammer
Partner / Næringsmegler MNEF
T: (+47) 98259106 E: th@tigereiendom.no

Knut Berg Jenssen
Eiendomsrådgiver
T: (+47) 98899369 E: kbj@tigereiendom.no

Areal 1.789 kvm
Type Kombinasjonslokaler, Kontor, Garasje/Parkering, Lager/Logistikk, Produksjon/Industri, Verksted, Undervisning/Arrangement, Andre

Flott næringseiendom i Teknologiparken.

Fasiliteter

  • Garasje/P-plass
  • Heis
  • Kjøreport

Kort om eiendommen

Næringsbygg med kontorfløy og verkstedhaller beliggende sentralt i Teknologibyen Narvik, like utenfor sentrum i et godt etablert område for næring, industri og varehandel.

Standard

Bygningen er av normal standard med hensyn til materialvalg og utrustning.

Beliggenhet

Teknologiparken ligger rett nord for Narvik sentrum langs E6. Svært sentral beliggenhet.

Beskrivelse av tomt

Opparbeidet tomt, forholdsvis flat med begrenset lokalt fall fra bygget. Solrikt området med havutsikt mot nord og vest. Tomten anses som fullt utnyttet per i dag med dagens bygningsmasse og parkering.

Adkomst

Adkomst fra E6 via privat felles blindvei/rundkjøring. Gode parkeringsmuligheter på asfaltert tomt.

Parkering

Asfaltert parkering på egen tomt. Ca 15 plasser langs fasade i front.

Offentlig kommunikasjon

God adkomst og parkering med bil.

Innhold

Bygningen er i i 2 etasjer for kontorfløy og 1 etasje ved verkstedhaller med god takhøyde. Bygget er godt egnet til mindre og mellomstore virksomheter innenfor forskjellige typer næring som varehandel, lager, logistikk, kontor etc.

Bebyggelse

Næringsbygg med kontorfløy og verkstedhaller beliggende sentralt i Teknologibyen Narvik, like utenfor sentrum i et godt etablert område for næring, industri og varehandel.

Oppvarming

Elektrisk.

Energimerking

Eier plikter til å besørge energimerking. Det foreligger imidlertid ikke slik energimerking av eiendommen.

Overtakelse

Etter avtale.

Hvitvaskingsloven

Lov om hvitvasking
Vi gjør oppmerksom på at eiendomsmeglerforetak er
underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer
blant annet at de plikter å rapportere til Økokrim dersom en
transaksjon fremtrer som mistenkelig. De må også innhente
nærmer bestemt informasjon og dokumentasjon om sine
kunder, herunder opplysninger om eierskap og
kontrollstruktur. Kundene må i den forbindelse fylle ut et
kundeopplysningsskjema.