Teknologiveien 12, Narvik

Kontaktpersoner

Trond Hammer
Partner / Næringsmegler MNEF
T: (+47) 98259106 E: th@tigereiendom.no

Knut Berg Jenssen
Eiendomsrådgiver
T: (+47) 98899369 E: kbj@tigereiendom.no

Areal 2.432 kvm
Type Kontor, Kombinasjonslokaler, Undervisning/Arrangement, Andre
Etasje 4

Fullt utleid næringseiendom i Teknologiveien 12

Fasiliteter

  • Garasje/P-plass

Kort om eiendommen

Nærings og kontorbygg beliggende sentralt i Teknologibyen Narvik, like nord for sentrum. Enkel adkomst til området, og gode parkeringsmuligheter.

Standard

Bygningen har normal standard med hensyn til materialvalg og utrustning, enkelte leietakere er i nyrenoverte lokaler.

Beliggenhet

Narvik, en by i Ofoten i Nordland fylke, kjent for sin unike kombinasjon av storslått natur og moderne industri. Med et innbyggertall i overkant av 14 000 i byen, og 22 000 i kommunen, tilbyr denne byen en intim, men samtidig pulserende atmosfære. Narvik er omgitt av majestetiske fjell og dype fjorder, noe som gjør byen til et paradis for friluftsinteresserte og de som setter pris på naturskjønnhet.

Historisk sett har Narvik spilt en sentral rolle, spesielt kjent for sin betydning under andre verdenskrig hvor slagene om Narvik markerte viktige vendepunkter. I dag er byen like relevant, med et økonomisk landskap dominert av logistikk, handel og ikke minst teknologi. Transport- og logistikknæringen er spesielt fremtredende, støttet av Narviks havn, som er en av de dypeste og mest isfrie havnene i Nord-Europa.

Narviks økonomi har tradisjonelt vært dominert av jernmalmeksport, takket være byens tilgang til de rike malmfeltene i Kiruna, Sverige. I tillegg har byen et diversifisert næringsliv med vekst innen teknologi, forskning og utdanning. Dette har ført til at Narvik ofte omtales som "teknologibyen", et knutepunkt for innovasjon og utvikling innen blant annet bærekraftige energiløsninger og avanserte industriprosesser. Denne vektleggingen på teknologi og utdanning tiltrekker seg bedrifter og talenter som ønsker å være i forkant av teknologisk utvikling.

Teknologiparken er et vitalt senter for teknologisk innovasjon i Narvik, og huser en rekke teknologibedrifter samt forsknings- og utviklingsinstitusjoner. Parken er tett integrert med akademiske institusjoner, spesielt innen ingeniørvitenskap og teknologi, noe som fremmer en kontinuerlig strøm av kvalifisert arbeidskraft og nye ideer. Med moderne fasiliteter designet for å støtte både etablerte selskaper og startups, fungerer teknologiparken som en katalysator for nettverksbygging og industriell utvikling, og tiltrekker seg oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

Attraktiviteten til Narvik som et sted å bo og arbeide forsterkes av byens investering i infrastruktur og samfunnstjenester. Med utdanningsinstitusjoner som tilbyr høyere utdanning innen teknologiske og maritime fag, samt et levende kulturliv med festivaler, museer og kunstutstillinger, er Narvik en by som kombinerer naturskjønnhet med moderne bekvemmeligheter og innovasjon.

Beskrivelse av tomt

Tomten er romslig og i hovedsak flat, opparbeidet med asfalterte parkeringsplasser og adkomstareal.

Adkomst

Adkomst fra E6 via privat felles blindvei/rundkjøring. Gode parkeringsmuligheter på asfaltert tomt.

Parkering

Parkering på egen asfaltert tomt

Offentlig kommunikasjon

God adkomst med bil.

Innhold

Bygningen består av kontorarealer over 3 fulle etasjer. Bygget har heis i felles inn glasset inngangsparti. Deler av lokalene er nyrenoverte.
Kjeller: BTA 50kvm - fellesareal, trappegang, tekniskrom og heis.
1 etg: BTA 802kvm - fellesareal, hovedinngang, resepsjon, kontorer, møterom og sosiale rom. Inn glasset ganggate til nabobygg som benyttes som spiserom/kjøkken.
2 etg: BTA 768kvm - fellesareal med trapperom, kontorer og sosiale rom.
3 etg: BTA 746kvm - fellesareal med trapperom, kontorer og sosiale rom.
4 etg: BTA 66 - fellesareal, teknisk rom inkl trappeadkomst

Bebyggelse

Næringsbygg i 3 etasjer, delvis nyrenovert.

Oppvarming

Elektriskt. Balansert ventilasjon.

Energimerking

Eier plikter til å besørge energimerking. Det foreligger imidlertid ikke slik energimerking av eiendommen.

Overtakelse

Etter avtale

Hvitvaskingsloven

Lov om hvitvasking
Vi gjør oppmerksom på at eiendomsmeglerforetak er
underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer
blant annet at de plikter å rapportere til Økokrim dersom en
transaksjon fremtrer som mistenkelig. De må også innhente
nærmer bestemt informasjon og dokumentasjon om sine
kunder, herunder opplysninger om eierskap og
kontrollstruktur. Kundene må i den forbindelse fylle ut et
kundeopplysningsskjema.