Leirbakken, Minken Næringspark, Tromsdalen

Kontaktpersoner

Kevin Mortensen
Senior eiendomsrådgiver
T: (+47) 46747997 E: km@tigereiendom.no

Bork Bårnes
Senior eiendomsrådgiver
T: (+47) 97777170 E: bb@tigereiendom.no


Type Næringstomt

Minken Næringspark | Salg av næringstomter

Kort om eiendommen

Flere tomter til salgs i Minken Næringspark.
Adgang for å føre opp næringsbygg.
Størrelse på ønsket tomt kan tilpasses i viss grad.

Beliggenhet

Minken Næringspark ligger på innfartsvegen til Tromsø, 19 km fra bysentrum (15-20 minutters kjøring). Området ligger strategisk til både i forhold til distribusjon lokalt og til landsdelen for øvrig.

Ny E8 forbi Ramfjord er planlagt bygd på vestsiden av Ramfjorden med bru over fjorden. Bruhodet vil befinne seg rett nedenfor Minken Næringspark. Dette gir gode profileringsmuligheter for aktører i næringsparken.

Adkomst

Det er god adkomst direkte fra E8.

Innhold

I Minken Næringspark har vi ca. 50 mål tomt for etablering av næringsbygg. Her kan kjøper tilrettelegge og føre opp næringsbygg etter egne eller leietakeres ønsker og behov. Areal, utforming, plantegning, uteareal, parkering mm. bestemmes i stor grad av kjøper.

Store aktører er godt etablert i Minken næringspark, som Asko Nord, Bama, Kræmer Maritime og Mitt Eget Lokale.