Ungsmaløya 4, Myre

Kontaktpersoner

Bork Bårnes
Senior eiendomsrådgiver
T: (+47) 97777170 E: bb@tigereiendom.no

Trond Hammer
Partner / Næringsmegler MNEF
T: (+47) 98259106 E: th@tigereiendom.no


Type Hotell/Overnatting

Nyksund i Vesterålen - Salg av hotelleiendom

Kort om eiendommen

Nyksund Fryseri er en unik eiendom i Nyksund i Nordland fylke som til sammen er på 1184 kvm. eiet tomt. I dag står det et gammelt næringsbygg, som tidligere ble brukt til fryseri og filetfabrikk, på eiendommen. Eiendommen er omregulert til hotellformål hvor eksisterende bygningsmasse rives og nytt, moderne hotell etableres. Eiendommen er perfekt for investorer som ser etter utviklingsmuligheter i Vesterålen og Nord-Norge.

Se vedleggspakken for mulighetsstudie utført av Snøhetta.

Beliggenhet

Nyksund er et nedlagt fiskevær i Øksnes kommune i Nordland som har fått en renessanse som reisemål. Stedet ligger nord på Langøya, ei drøy mil nord for Myre med nærhet til storhavet.

Bebyggelsen i Nyksund er spredt på to øyer, Nyksundøya og Ungsmaløya. Disse øyene er forbundet med en 65 meter lang molo. En molo forbinder også Nyksundøya med Langøya. En kommunal grusvei går mellom Nyksund og Høydalen, og derfra asfaltvei (fylkesvei 938) inn til Myre.

Stokmarknes lufthavn (Skagen) ligger ca. 1 time kjøring fra Nyksund og Harstad-Narvik lufthavn (Evenes) ligger ca. 2 timer kjøring med den nye E10.

Innhold

Salgsobjektet:

100% av aksjene i Nyksund Fryseri AS, org.nr. 925 688 010. Hovedaktivum i selskapet er eiendom med matrikkelnr. gnr. 70, bnr. 45 og 68 i Øksnes kommune.

Bebyggelse

Totalt ca. 681 kvm. fordelt på 3 etasjer.

Gammelt fiskebruk som ble brukt som fryseri og filetfabrikk.

En ingeniørteknisk vurdering har langt på vei konkludert med at all eksisterende bygningsmasse må/burde rives for å bygge nytt hotell. Det kan være mulig å rehabilitere bygget, men det vil bli dyrt. Se vedleggspakken for komplette rapporter.

Overtakelse

Etter avtale.

Hvitvaskingsloven

Vi gjør oppmerksom på at eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer blant annet at de plikter å rapportere til Økokrim dersom en
transaksjon fremtrer som mistenkelig. De må også innhente nærmer bestemt informasjon og dokumentasjon om sine kunder, herunder opplysninger om eierskap- og kontrollstruktur. Kundene må i den forbindelse fylle ut et kundeopplysningsskjema.