Trollvik skole, Birtavarre

Kontaktpersoner

Trond Hammer
Partner / Næringsmegler MNEF
T: +47 982 59 106 E: th@tigereiendom.no

Ine-Mari Solstad Berg Martinsen
Administrasjonsleder
T: +47 450 53 363 E: IM@tigereiendom.no

Areal 1.250 kvm
Type Andre
Etasje 1

Trollvikveien 142 - 8240 kvm til salgs

Standard

Bygningen er fundamentert på morene (antatt).
Grunnmur i betong, kjellervegger i betong, gulv på grunn, yttervegger over kjeller i bindingsverk i tre, saltak
tekket med shingel.
Bygningen er jevnlig vedlikeholdt, store deler av bygningen ble pusset opp i 1983/84 hvor flere vindu ble skiftet.
Nye byggetrinn fra 1984 og 1994/1996.
På vegger er det malte bygningsplater, malt trepanel og keramiske fliser. På gulv er det vinylbelegg og keramiske
fliser. I himlinger malte plater. Bygningen har elektrisk oppvarming. Yttertak med takstoler/takbjelker i tre.
Bygningen har alminnelig standard og er egnet for formålet.

Beliggenhet

Eiendommen befinner seg sentralt i Trollvik mellom Olderdalen sentrum og Birtavarre sentrum

Beskrivelse av tomt

Plan tomt opparbeidet med plen, lekeplass og fotballøkke.

Adkomst

Adkomst fra Trollvikveien.

Parkering

Det er gode parkeringsforhold på eiendommen.

Innhold

Skolebygningen på eiendommen var oppført rundtår 1950. Den er senere utvidet og ombygd i 1984 og 1994/1996. Bygget går over et plan, samt en kjeller. I kjelleren er det garderober, lager og lignende. I 1.etg over kjeller er det en administrasjonsavdeling, arbeidsrom, arkiv, møterom, m.m. Ellers i 1 etg. finnes det 4 klasserom, mediatek, heimkunnskap, tekniske rom, gymsal etc.

Bebyggelse

Trollvik skole er en barneskole som er i bygda Trollvik med rundt 170 innbyggere i Kåfjord, Troms. Nabobygder som Birtavarre har også brukt skolen. Kommunestyret i Kåfjord vedtok i 2017 driftstans ved skolen. Det vil være aktuelt å foreta en reguleringsendring på eiendommen.

Ansvarlig megler

Trond Hammer