Tromsøysundvegen 16, Tromsdalen

Kontaktpersoner

Stephen Alexandre
Rådgiver næringseiendom
T: (+47) 97630167 E: sa@tigereiendom.no

Trond Hammer
Partner / Næringsmegler MNEF
T: (+47) 98259106 E: th@tigereiendom.no

Areal 1.184 kvm
Type Kombinasjonslokaler, Kontor, Butikk/Handel

Næringseiendom til salgs sentralt i Tromsdalen.

Kort om eiendommen

Eiendommen har en sentral beliggenhet langs nedre del av
Tromsdalen, mellom Tromsøysundet og E8. Eiendommen
har en enkel og god adkomst direkte fra hovedveien/ E8.

Total bebyggelse er 1184 kvm.BTA, og er fordelt på:

1 etg, 592 kvm. BTA. Oppdelt i salgslokaler med kontorer og
tilhørende funksjoner, to trapperom.

2 etg. 592 kvm. BTA . Diverse kontorfunksjoner med
tilhørende rom, kantine, to trapperom, teknisk rom.

Salgsobjektet er 100 % av aksjer i Tromsøysundvegen 16 AS org. nr. 927861194 som har hjemmel til Gnr 17. Bnr 1401 i Tromsø kommune.

Årlig brutto leieinntekt NOK 2.070.912,00,-.

Ta kontakt med megler for utfyllende informasjon om eiendommen.

Standard

Eiendommen har generell god standard.

Beliggenhet

Området (nedre del av Tromsdalen) er et område med
blandet bebyggelse av bolig og næring, hvor
næringsvirksomhet er den mest framtredende. Eiendommen
grenser mot hovedvei i øst, kai i vest og andre
næringseiendommer med trafikkareal i nord og sør.

Naboer i område er Allegro Fergekroa, IMES, Eide Motor
& utleie AS, CrossFit Uvær, Dekksentralen AS mm.

Beskrivelse av tomt

Flat tomt. Felles adkomst nord for eiendommen.
Friststående bygg sentralt på tomta. Asfaltert uteområder/
trafikkarealer. Parkeringsmuligheter rundt hele bygget.

Adkomst

Enkel adkomst fra Tromsøysunvegen, både fra nord og sør.

Parkering

Parkeringsmulighet rundt hele bygget, hovedareal for
biloppstilling på nord og østsiden.

Diverse

Det har vært gjort en gjennomgang av kommunens arkiver etter bygningsdokumenter for den aktuelle eiendommen. Det er ikke funnet midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i arkivet.

Det tas forbehold om feil og mangler i annonsen.

Innhold

Leietakere i bygget:
Certego AS
Eger AS
MasterWork Construction Holding AS
NFA AS
Nordnorsk Forsikring AS
Nordvilla AS
Orkla Foods Norge AS
Pedros Inventar Rolf Pedersen ENK
Priko Reklame AS
Stensby Regnskap AS
Retail Nord AS
Tromsø Våtrom og Renovering AS

Oppvarming

Via ventilasjonsanleggets varmegjenvinner samt panelovn er
ellers i bygget

Overtakelse

Etter avtale.

Hvitvaskingsloven

Vi gjør oppmerksom på at eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer blant annet at de plikter å rapportere til Økokrim dersom en transaksjon fremtrer som mistenkelig. De må også innhente nærmer bestemt informasjon og dokumentasjon om sine kunder, herunder opplysninger om eierskap- og kontrollstruktur. Kundene må i den forbindelse fylle ut et kundeopplysningsskjema.