Maren Annas vei 9, Nordkjosbotn

Kontaktperson

Knut Berg Jenssen
Eiendomsrådgiver
T: (+47) 98899369 E: kbj@tigereiendom.no


Type Næringstomt

Flott næringstomt på 4,4 mål til salgs på Nordkjosbotn.

Kort om eiendommen

Flat og opparbeidet tomt, jordbruksmassene er skiftet ut med drenerende masser av stein og sand. Tomten er løftet 50cm. Vann og avløp er tilført eiendommen. Det er prosjektert og godkjent et næringsbygg på tomten.

Beliggenhet

Tomten ligger sentralt i ettertraktet industriområde på Nordkjosbotn. Flott plassert ved innkjøringen til Bewi og ca 150 meter fra bryggeriet Mack.

Beskrivelse av tomt

Flat opparbeidet tomt sentralt på Nordkjosbotn.

Adkomst

Adkomst via Industriveien eller Skogveien. Flat og enkel adkomst alle årstider.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Diverse

Nordkjosbotn er et tettsted med 483 innbyggere i Balsfjord kommune i Troms fylke. Tettstedet har en strategisk beliggenhet ved krysset mellom E6 og E8, to av Norges viktigste transportårer. E6 - som går langs hele Norges kyst, og E8 - som strekker seg inn i Finland, gjør Nordkjosbotn til et naturlig knutepunkt for både person- og godstransport. Beliggenheten gir god tilgang til resten av regionen og gjør det enkelt for både bedrifter og pendlere å nå viktige destinasjoner.

De siste årene har Nordkjosbotn opplevd en positiv utvikling med økende investeringer i både infrastruktur og boligutvikling. Gjennom å avsette store arealer til næringsvirksomhet, har kommunen lagt til rette for en positiv næringsutvikling i regionen slik at nye og erfarne bedrifter kan etablere seg her.

Næringslivet i Nordkjosbotn er variert, med sterk tilknytning til logistikk, fiske- og landbruksnæring. Landbruket med flere gårdsbruk i regionen, bidrar til både lokale og regionale markeder. Macks ølbryggeri har vært her i en årrekke, og Vollan gjestestue har produsert tradisjonsmat siden andre verdenskrig. Det finnes også en rekke servicebedrifter som dekker behovene til lokalbefolkningen og de mange besøkende som passerer gjennom området.

Nordkjosbotn er et tettsted i vekst, med et blomstrende næringsliv, god infrastruktur og en beliggenhet som gjør det til et naturlig knutepunkt i regionen. Med sine naturskjønne omgivelser og gunstige beliggenhet er stedet en perle verdt å vurdere.

Offentlig kommunikasjon

Sentral eiendom på Nordkjosbotn som ligger nært alle lokale fasiliteter.

Bebyggelse

Tomten er ubebygd, det ble gitt IG på bygg i 2019 på et prosjektert næringsbygg som ikke er satt opp.

Hvitvaskingsloven

Lov om hvitvasking
Vi gjør oppmerksom på at eiendomsmeglerforetak er
underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer
blant annet at de plikter å rapportere til Økokrim dersom en
transaksjon fremtrer som mistenkelig. De må også innhente
nærmer bestemt informasjon og dokumentasjon om sine
kunder, herunder opplysninger om eierskap og
kontrollstruktur. Kundene må i den forbindelse fylle ut et
kundeopplysningsskjema.