Referanseprosjekt

Vikaterrassen

Oslo

Neste prosjekt →

Spesifikasjoner

Etter lang tid med anleggsarbeider har Vikaterrassen blitt til en bilfri gågate og et flott byrom. Butikker og serveringssteder er nøye valgt ut for å gjøre området til et godt sted å være. Det skal være en åpen og ikke-ekskluderende stemning i nye Vikaterrassen. Det er høy kvalitet med en lav terskel. Leietakere har en bærekraftig profil og en historie å fortelle.

I Vikaterrassen har vi bistått Storebrand Eiendom med utleie av flotte lokaler til Torshov Sport.