Samlokaliserer

Vi har bistått med utleie av 1.100 kvm i Seilduksfabrikken til Samarbeidsforum for estetiske fag.

Gjenggivelse av artikkel publisert i og skrevet av naringseiendom.no 27. juni 2017

Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF) har signert en leiekontrakt på 1.100 m2 i Seilduksfabrikken.

I dag holder Kunsthøyskolen til i mesteparten av bygget i Seilduksfabrikken, Fossveien 24, ved Akerselva på Grünerløkka. Bygget er eid av Brødrene Jensen AS.

Michael Færden, teamleder for utleieavdelingen i Tiger Eiendomskompetanse AS, forteller at SEF med flere medlemsorganisasjoner har tegnet en fem års leiekontrakt.

– SEF ønsker å samarbeide med Kunsthøyskolen, og vi viste at de var interessert i lokalene, derfor ble ikke eiendommen lagt ut i markedet, sier han.

SEF flytter inn i bygget i midten av juli 2017.

– Det er to paraplyorganisasjoner som skal inn, og muligens Norsk kulturskoleråd region øst. SEF har tre medlemsorganisasjoner: Kunst i Skolen, Kunst og design i skolen og Musikk i Skolen, og vi har lenge hatt et ønske om å samlokalisere virksomhetene, sier Signe Kalsnes, tidligere styreleder for SEF, og ansvarlig for å fremforhandle avtalen som nå er inngått.

Fellesrådet for kunstfagene i skolen, bestående av medlemsorganisasjonene: Drama-og teaterpedagogene, Mediepedagogene og Dans i Skolen skal også inn i bygget.

– Noen av organisasjonene har vært på samme sted, men de fleste er spredt rundt i byen. SEFs medlemsorganisasjoner har vært lokalisert tre forskjellige steder i byen. Det bygges opp noen større lokaliteter som skal samle organisasjoner innen kunst- og kulturlivet, der mange organisasjoner flytter inn, men utfordringen har vært at prisene skrus opp og at organisasjonene ikke har råd til å være der, og spres for alle vinder, sier hun og forklarer at lokaliseringen på Seilduken er knyttet til en forutgående prosess, etter en utredning fra Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.

– Gjennom rapporten «Det muliges kunst» (KD og KUD 2014), ble det forslått en større samlokalisering som også omfattet en nyetablering av Nasjonalt senteret for kunst og kultur i opplæringen (som ligger i Bodø) og det tidligere Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken, forklarer hun.

I denne sammenhengen var også nærheten til kunstutdanningsmiljøene i Oslo – Kunsthøgskolen, Musikkhøgskolen, Arkitekturhøgskolen og Høgskolen i Oslo og Akershus, viktig for å få til mer helhet satsing på kunstfaglig opplæring og utdanning.

Kalsnes påpeker at den politiske oppfølgingen dessverre ikke har realisert rapportens intensjoner, men at organisasjonene med kunstpedagogisk virksomhet nå blir samlokalisert.

Sterke sammen

– Å sitte i samme bygg har betydningen på flere områder, det vil forhåpentligvis styrke arbeidet med å fremme de praktiske og estetiske fagenes posisjon i skolen, som dessverre har blitt svakere med tiden, særlig etter Kunnskapsløftet, der det har vært en storsatsning på fag som matte, norsk og engelsk. Dette har gjort at kunstfagene har kommet i skyggen. Ved å samlokalisere samler vi kreftene og blir en tyngre enhet, der vi kan fokusere på de praktiske og estetiske fagene. Organisasjonene jobber både faglig og politisk med å styrke de praktiske og estetiske fagene i hele opplæringen og i lærerutdanningen, sier hun, og legger til at det nå er politisk vilje til å løfte disse fagene.

– At Kunsthøyskolen holder til i bygget var vesentlig for valg av lokasjon. Vi ønsker å ha en tilknytning til kunstutdanningene, og utforske det samarbeidet og de mulighetene et slikt samarbeid kan gi, avslutter hun.