Vår internasjonale allianse

Tiger Eiendomskompetanse AS har inngått en allianseavtale med det engelske eiendomsrådgivingsselskapet Gerald Eve.

Selskapet ble grunnlagt i 1930 og har 9 kontorer i Storbritannia. De har etablert en internasjonal allianse med uavhengige eiendomsrådgivnings-/meglerkontorer som dekker hele Europa og det vesentlige av markedet i USA. Vi har siden vi tiltrådte alliansen våren 2017 gjennomført flere prosjekter for internasjonale kunder i samarbeid med alliansepartnere.

Ved behov for informasjon om de ulike markedene i Europa og USA ta gjerne kontakt med oss.

Nå foreligger en rapport fra Gerald Eve om kontormarkedet i London som vi vedlegger her. Den tar for seg de ulike lokale leiemarkeder, og gir en kort oppsummering på Investment.

Besøk Gerald Eve sine offisielle nettsider