Trond Hammer

Trond har 20 års erfaring med eiendom. De siste 11 årene i NAI FirstPartners og nå som partner i Tiger Næringsmegling. Han har tidligere vært med på å starte Remax eiendomsmegling og deretter Privatmegleren i Tromsø. Fiskeriøkonomisk utdannelse med fordypning i markedsføring og juss, Høgskolen i Bodø

Ingvild Rinaldo

Ingvild Rinaldo er daglig leder i Tiger Næringsmegling Tromsø. Hun startet sin karriere i Tiger i 2021 som administrasjonsleder på kontoret i Tromsø. Ingvild har en master i ledelse, innovasjon og marked fra UiT Norges arktiske universitet, med fordypning i markedsføring og strategi.

Bork Bårnes

Bork startet i Tiger Næringsmegling høsten 2017 og arbeider både med utleie, rådgivning og salg av næringseiendom. Han har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Stephen Alexandre

Stephen startet i Tiger Næringsmegling høsten 2017 og arbeider både med utleie, rådgivning og salgsmandat. Han startet sin jobbkarriere innen boligforvaltning, og har tidligere erfaring med salg og tech. Mastergrad i Ledelse, innovasjon og marked, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Utvekslingsprogram fra The University of California, Berkeley.

Kevin Mortensen

Kevin startet i Tiger Næringsmegling i januar 2019 og arbeider både med utleie, rådgivning og salg av næringseiendom. Kevin har fagbrev i salgsfaget, og startet sin jobbkarriere innen salg og tech. Han har også erfaring som salgsleder fra Bohus Tromsø.

Anette Jensen

Anette startet i Tiger Næringsmegling i November 2022, og er kontoransvarlig på kontoret i Tromsø. Hun tok fagbrev i kontor og administrasjon i 2016 og har lang erfaring fra rollen som servicerådleder hos Traasdahl i Tromsø.