Foredragsholdere på EYs seminar om eiendomstransaksjoner

Våre dyktige medarbeidere Gøril Bergh og Petter Bjørge står for markedsoppdateringen på EYs seminar om eiendomstransaksjoner.

Seminaret går av stabelen 7. september og er tilrettelagt for beslutningstakere og rådgivere ved kjøp og salg av fast eiendom, herunder eiendomsselskaper.

EY stiller med bred fagkompetanse fra juridisk, finansiell, skatte- og avgiftsmessig og facility management og vil tilby en vandring i erfaringer med eiendomstransaksjoner fra det siste året. Fagnyheter med avgjørende betydning for eiendomstransaksjoner vil også belyses.

Følgende temaer blir behandlet

  • Hvilke due diligence oppgaver er det normalt behov for med dagens standardkontrakter, med garantiforsikring, mv
  • Skatte- og avgiftsmessig strukturering av eiendomstransaksjoner
  • Hva er de viktigste fellene på merverdiavgiftsområdet i forbindelse med eierskifte
  • Eiendomsskatt og yieldbetraktninger
  • Kortere leiekontrakter, leietakeres sambruk mv. – hva med merverdiavgiften, kontraktsutforming og verdsettelse?
  • Bro fra historisk bruk til forventet utvikling
  • Facility management, livssykluskostnader og mulighetene ved benchmarking
  • Håndtering av DD-funn; effekt på verdi og kjøpekontrakt

Mer informasjon og mulighet for påmelding her