Førjulslunch 2017 – bilder

Et utdrag av bilder fra Førjulslunchen.

Takk til CF-Wesenberg fra Kolonihaven Studio AS for flotte bilder.